Zorgverzekering Sterilisatie 2021

Een sterilisatie is niet een beslissing dat je van de ene op de andere dag neemt. Bij een sterilisatie laat je je namelijk voorgoed onvruchtbaar maken. In tegenstelling tot andere voorbehoedsmiddelen, zoals condooms, de pil of een spiraaltje is sterilisatie in principe voor altijd. De beslissing tot een sterilisatie moet je dan ook goed overleggen met je partner. Daarbij moet je je wel realiseren dat familieomstandigheden in de toekomst kunnen wijzigen, maar sterilisatie niet. Het is mogelijk om een sterilisatie ongedaan te maken, maar dit is niet in alle gevallen succesvol. En als je de beslissing tot een sterilisatie hebt genomen, komt ook nog de vraag of de kosten hiervan gedekt worden door je zorgverzekering.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Hoe wordt een sterilisatie uitgevoerd?

Een sterilisatie kan worden uitgevoerd bij zowel mannen als vrouwen. Er is daarom niet één standaardmethode voor sterilisatie, maar hangt het af van je geslacht. Een man zal in de regel terecht kunnen bij een uroloog en de vrouw bij een gynaecoloog. Een sterilisatie bij de man is ook een minder ingrijpend dan bij de vrouw.

Sterilisatie bij een man

De man heeft twee zaadleiders die naar de balzak lopen. De locatie van de zaadleiders in de balzak is gemakkelijk te bereiken, waardoor er maar een kleine poliklinische operatie nodig is. Het kan onder lokale verdoving plaatsvinden en na de operatie mag je direct naar huis. Tijdens de operatie zal de uroloog aan beide kanten van de balzak een sneetje maken, waarna de zaadleiders worden doorgesneden. De uiteindes worden vervolgens dichtgebrand of gesmolten. Deze ingreep voorkomt dat zaadcellen zich met sperma een weg naar buiten kunnen banen. Zaadcellen zullen in de balzak blijven en zullen vanzelf worden afgebroken. Na drie maanden zal er gecontroleerd worden of er nog zaadcellen in de sperma aanwezig zijn. Tot die tijd is het verstandig om nog steeds anticonceptie te gebruiken. Als blijkt dat je sperma daadwerkelijk zaadvrij is, is anticonceptie niet meer nodig.

Sterilisatie bij een vrouw

Een sterilisatie bij een vrouw is wat ingrijpender en is ook een operatie, waarbij de vrouw meestal voor één nacht in het ziekenhuis wordt opgenomen. Dit is overigens niet altijd het geval en in sommige gevallen mag ook een vrouw direct na de operatie naar huis. In de meeste gevallen zal de ingreep gebeuren door midden van een kijkoperatie. Dit is niet altijd mogelijk en soms zal er dan ook een snede gemaakt moeten worden in de buikwand. Tijdens de operatie zal een gynaecoloog de eileiders gaan afsluiten. Zo kunnen er geen eitjes meer vrijkomen en bevrucht kunnen raken. Er kan gekozen worden om de eileiders dicht te branden of af te klemmen met een klemmetje of een ringetje. Vooral als er een buikwandoperatie plaatsvindt, zal een nachtje in het ziekenhuis noodzakelijk zijn. Bij een kijkoperatie mag een vrouw meestal direct naar huis.

Kan een sterilisatie ook ongedaan gemaakt worden?

In principe kan een sterilisatie ongedaan gemaakt worden door middel van een hersteloperatie. Hierbij moet wel gesteld worden dat een hersteloperatie in de meeste gevallen succesvol is, maar dat vruchtbaarheid dan nog bij lange na niet gegarandeerd is. Je kunt dus een hersteloperatie succesvol laten uitvoeren, zonder dat dit uiteindelijk tot een zwangerschap leidt. Heb dus nooit al te hoge verwachtingen van een hersteloperatie. Bij mannen gelden bepaalde factoren, zoals de vruchtbaarheid voor de sterilisatie, de lengte van de verwijderde zaadleiders en het aantal jaren na de sterilisatie, of de man weer in staat is om vruchtbaar te zijn. Bij vrouwen speelt de mate van beschadiging van de eileiders een rol, maar ook haar leeftijd. Bij vrouwen na hun 38e is de kans op zwangerschap na een hersteloperatie behoorlijk gedaald. Gemiddeld genomen raakt ongeveer 60% van de vrouwen na een hersteloperatie toch zwanger.

Wat zijn de kosten voor een sterilisatie?

Er is een verschil in kosten bij het steriliseren, waarbij het geslacht van belang is. Bij vrouwen is de operatie ingrijpender en logischerwijs dan ook duurder. Daarnaast kunnen de kosten ook per ziekenhuis verschillen. Dit is afhankelijk van de tarieven die een ziekenhuis hanteert. Reken voor een sterilisatie bij een man op gemiddelde kosten van € 350,- tot € 450,-. bij een vrouw zullen de gemiddelde kosten voor een sterilisatie € 1.300,- tot € 1.500,- zijn. Eventueel kunnen deze kosten nog hoger liggen als er een ziekenhuisovernachting noodzakelijk is.

Worden de kosten van sterilisatie betaald door de basis zorgverzekering?

De kosten voor sterilisatie vallen niet onder de basis zorgverzekering. Wil je toch een vergoeding vanuit je zorgverzekering claimen, dan is een aanvullende zorgverzekering noodzakelijk. Doordat sterilisatie niet onder de basis zorgverzekering valt, zul je voor sterilisatie ook geen eigen risico hoeven te betalen. Wel zijn er twee dingen belangrijk om in de gaten te houden als je je zorgverzekering wilt aanspreken: de prijs die er voor sterilisatie betaald moet worden en de soort aanvullende verzekering. De prijs is van belang, omdat de prijzen per ziekenhuis soms behoorlijk kunnen verschillen. Het loont daarom zeker om de prijzen van de verschillende ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. De soort aanvullende verzekering is ook belangrijk, alsmede bij welke verzekeraar. Er zit namelijk niet één lijn in tussen alle verschillende verzekeraars. Er zijn verzekeraars die een sterilisatie helemaal niet via een aanvullende verzekering vergoeden, maar er zijn ook verzekeraars waarbij de sterilisatie voor volledig vergoeding in aanmerking komt. Daarnaast zijn er nog verzekeraars die sterilisatie tot een maximaal bedrag via de aanvullende zorgverzekering vergoeden.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Zelf een ziekenhuis of kliniek uitzoeken?

Het is tegenwoordig niet meer noodzakelijk om enkel aan te kloppen bij een lokaal ziekenhuis. Als jij prijzen vergelijkt en een ziekenhuis is goedkoper, dan mag je ook hier een afspraak voor sterilisatie maken. In principe staat het je vrij om elk ziekenhuis in Nederland te bezoeken. Maar wil jij zeker een vergoeding claimen vanuit je aanvullende zorgverzekering, dan is het wel noodzakelijk dat jouw zorgverzekeraar een contract heeft met jouw gekozen ziekenhuis. Is dit namelijk niet het geval, dan loop je het risico dat er maar een deel van de kosten geclaimd kan worden. Het is daarom zinvol om vooraf altijd contact met je zorgverzekeraar op te nemen om zekerheid te krijgen dat er een contract met een bepaald ziekenhuis is afgesloten en dat je de kosten kunt claimen. Dit geldt overigens ook voor een privékliniek. Niet elke privékliniek heeft een contract met jouw zorgverzekeraar. Ook dan is het verstandig om vooraf eerst contact met je zorgverzekeraar op te nemen.

Kunnen de kosten van sterilisatie fiscaal afgetrokken worden?

In bepaalde gevallen mogen zorgkosten ook van de belasting worden afgetrokken. Dit is niet altijd even gemakkelijk om duidelijk aan te geven, omdat dit van persoon tot persoon verschilt. Als je enkel een basis zorgverzekering hebt en geen aanvullende zorgverzekering hebt afgesloten, dan zullen de kosten voor sterilisatie volledig ten last van jou komen. In dit geval is het mogelijk om deze kosten als aftrekpost voor de belastingen op te voeren. Heb je wel een aanvullende zorgverzekering, maar je vergoeding is niet volledig, dan mag je enkel het bedrag aftrekken waar geen vergoeding van je aanvullende zorgverzekering tegenover staat. Bij vergoeding van de volledige kosten door je aanvullende zorgverzekering, mag je niets aftrekken van de belasting.

Bij welke zorgverzekeraar kun je het beste een aanvullende zorgverzekering afsluiten?

Aanvullende zorgverzekeringen kun je opdelen in drie groepen:
• Aanvullende zorgverzekeringen die sterilisatie niet vergoeden.
• Aanvullende zorgverzekeringen die sterilisatie volledig vergoeden.
• Aanvullende zorgverzekeringen die sterilisatie tot een bepaald maximum bedrag vergoeden.

Het is daarom van belang om alle aanvullende zorgverzekeringen die niets vergoeden al uit te sluiten. Dan blijven er nog de aanvullende zorgverzekeringen over die sterilisatie volledig of gedeeltelijk vergoeden. In het laatste geval kan ook volledige vergoeding gelden als de kosten het maximum bedrag niet overschrijden.

Aanvullende zorgverzekeringen met volledige vergoeding

De volgende verzekeraars vergoeden sterilisatie volledig via hun aanvullende zorgverzekering:
• Avéro Achmea
• De Amersfoortse
• De Friesland Zorgvezekeraar (alleen voor de man en als huisarts ingreep uitvoert.)
• Interpolis
• IZA
• IZZ
• ONVZ (Alleen bij Topfit verzekering)
• PNOzorg (Alleen bij Top verzekering)
• Pro Life
• Salland
• Umc
• VvAA (Alleen bij Top en Excellent verzekering)
• ZEKUR
• Zilveren Kruis
• ZorgDirect

Aanvullende zorgverzekeringen met gedeeltelijke vergoeding

De volgende verzekeraars vergoeden sterilisatie tot een bepaald maximum bedrag:
• CZ
• De Friesland Zorgverzekeraar
• Ditzo
• FBTO
• HEMA
• Menzis
• Nationale Nederlanden
• OHRA
• ONVZ (Alleen bij Benfit en Optifit verzekering)
• PMA Zorgverzekering
• PNOzorg (Alleen bij Plus en Optimaal verzekering)
• Stad Holland
• VGZ
• Univé
• VvAA (Alleen bij Plus en Optimaal verzekering)
• Zorg en Zekerheid

Op welke vergelijkingswebsites kun je aanvullende zorgverzekering met sterilisatie vergelijken?

Met alle verschillende zorgaanbieders is het lastig om specifiek voor sterilisatie de meeste geschikte aanvullende zorgverzekering te kiezen. Gelukkig kun je online gebruik maken van diverse vergelijkingswebsites:


• Independer (https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/sterilisatie.aspx)
• Zorgkiezer (https://www.zorgkiezer.nl/zorgverzekering/info/zorgverzekering-met-vergoeding-sterilisatie)
• Overstappen.nl (https://www.overstappen.nl/zorgverzekering/vergoedingen/sterilisatie/)

Wat is de beste zorgverzekering als je in 2021 gesteriliseerd wilt worden?

Niet alle gegevens voor 2021 zijn al bekend, dus het is niet al duidelijk aan te geven welke zorgverzekering in 2021 het meest geschikt voor jou zal zijn. Wil je volledige vergoeding uit je aanvullende zorgverzekering? Kies dan in ieder geval uit bovenstaande zorgverzekeraars die dit aanbieden. Maak vervolgens een keuze uit de prijzen voor de diverse aanvullende zorgverzekeringen. Dit loont de moeite, want de prijzen kunnen per verzekeraar enorm verschillen. Je zult dan uiteindelijk een zorgverzekering vinden die je sterilisatie volledig dekt met de goedkoopste premie.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *