Zorgverzekering Psychologische Hulp

Wat is psychologische hulp?

Psychologische hulp kan nodig zijn als je last hebt van overspannenheid, depressie, stress, burn out of andere psychologische klachten. Hulp komt voor in verschillende vormen en zal in de meeste gevallen door een gediplomeerd psycholoog worden verleend. In Nederland hebben wij een hoog niveau van psychologische hulp en mede hierdoor is Nederland één van de gelukkigste landen ter wereld. Het is heel normaal om psychologische hulp te zoeken. De taboe over dit onderwerp is in de afgelopen 20 jaar volledig doorbroken. Echter, psychologische klachten zijn in Nederland een veel voorkomend probleem en psychologen kampen daarom ook met lange wachttijden. Mocht jij psychologische klachten ervaren dan doe je er dus verstandig aan om snel actie te ondernemen. Het is ook goed om over het zoeken van psychologische hulp te praten. Het is niet alleen fijner voor jezelf om er geen geheim van te hoeven maken maar het kan anderen ook stimuleren om zelf hulp te zoeken indien dit nodig is. Dit kan ergere psychologische klachten op de lange termijn voorkomen.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Waar kan je terecht als je psychologische hulp zoekt?

Veel mensen in Nederland komen bij de psycholoog terecht door middel van een verwijzing van hun huisarts. Voor psychologische klachten kun je namelijk ook bij jouw huisarts terecht. Deze zal vervolgens indien hij of zij dit nodig acht, jou verwijzen naar een specialist. Je kunt natuurlijk ook direct bij een psycholoog terecht maar als je een vergoeding wil dan zal het via een arts moeten gaan. Meer en meer mensen het te maken met stress die werk of studie gerelateerd zijn. Daarom hebben bedrijven en scholen in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in psychologen die binnen het bedrijf of school hulp kunnen verlenen. Dit is vaak een aanrader omdat deze psychologen vaak beter advies kunnen geven die bij jou past aangezien zij veel met soortgelijke klachten te maken hebben.

Wordt psychologische hulp vergoedt vanuit mijn basis zorgverzekering?

Ja in Nederland wordt alle psychologische hulp die jij nodig hebt door de basis zorgverzekering gedekt. Het maakt hiervoor niet uit welke zorgverzekeraar jij hebt. Dit is echter anders wanneer jij speciale wensen hebt over de plek of instelling waardoor jij psychologische hulp wil ontvangen. Hierover lees je meer bij de vraag over het vergelijken van zorgverzekeraars.

Heb ik een aanvullende zorgverzekering nodig voor mijn psychologische hulp?

Nee dit is in Nederland niet nodig. Alle kosten die je maakt bij het zoeken van psychologische hulp zullen door jouw zorgverzekeraar worden vergoed vanuit het basispakket. Wel is het mogelijk dat jij speciale wensen hebt waardoor je wel een aanvullend pakket zal moeten nemen. Mocht jij alleen behoefte hebben aan een psycholoog door middel van een verwijzing van de huisarts, dan zal het basispakket dit dekken.

Heb ik een verwijzing nodig van mijn huisarts voor psychologische hulp?

Er zijn voorwaarden aan het krijgen van een vergoeding vanuit het basispakket. Er moet namelijk wel een verwijzing van de huisarts of een andere arts plaatsvinden. Een arts kan ook een, zoals eerder vermeld werd, schoolarts of bedrijfsarts zijn. Zodra jij deze verwijzing hebt dan zal jouw psychologische hulp worden vergoed vanuit het basispakket.

Gaan de kosten van psychologische hulp af van mijn eigen risico?

Ja de kosten voor psychologische hulp gaan af van het eigen risico. Dit is in Nederland voor 2021 385 euro. Als jij je eigen risico te boven gaat dan zal de rest worden vergoed vanuit het basispakket.

Waar moet ik op letten als ik zorgverzekeringen ga vergelijken en in 2021 psychologische hulp denk nodig te hebben?

Het is niet belangrijk om de verschillende zorgverzekeraars goed te vergelijken als je gewone hulp van een psycholoog nodig hebt. Dit kan namelijk bij alle zorgverzekeraars door middel van een verwijzing van de huisarts. De zorgverzekeraar zal in dit geval altijd de claim moeten uitkeren. Mocht jij psychologische hulp willen bij een privé instelling dan is het wel goed om te kijken wat de verschillende zorgverzekeraars te bieden hebben qua dekking van hun basispakket en aanvullend pakket. Het kan namelijk zo zijn dat de wens om in een bepaalde privékliniek te worden behandeld duurder uitvalt dan bij een normale psycholoog. Het is daarom verstandig dit van tevoren te controleren.

Zijn de kosten van psychologische hulp aftrekbaar van de belasting?

Ja de kosten voor psychologische hulp zijn aftrekbaar van de belasting. Ook voor ondernemers en zzp’ers kunnen die kosten die zij maken voor psychologische hulp aan werknemers worden afgetrokken. Daarom zien veel bedrijven in dat het soms beter is om een bedrijfsarts te hebben die onnodig ziekteverzuim kan voorkomen door snelle en gepaste psychologische hulp te verlenen.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *