Zorgverzekering IVF 2021

Wat is IVF en wat is ICSI

IVF en ICSI zijn allebei vruchtbaarheidsbehandelingen waar je baat bij kunt hebben als bevruchting niet op een natuurlijke manier tot stand kan komen. En dat gebeurt vaker dan dat je denkt: In Nederland is ongeveer 2% van alle baby’s geboren na een vruchtbaarheidsbehandeling.

Het verschil tussen een IVF of ICSI behandeling zit hem in wat er in het laboratorium gebeurt. Normaliter wordt er bij een vrouw één eiblaasje of follikel rijp tijdens een menstruatiecyclus. Er komt dan één eitje vrij wat een eisprong  heet. Dat eitje kan dan bevrucht worden door een spermacel.

Bij vruchtbaarheidsbehandelingen worden eerst de eierstokken kunstmatig gestimuleerd met hormonen zodat er meerdere follikels tegelijk gaan groeien. Voordat de eisprong plaats vindt worden de eicellen door middel van een eipunctie uit de follikels gehaald. Deze eicellen kunnen dan in het laboratorium bevrucht worden.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Bij IVF (In Vitro Fertilisatie) worden er meerdere spermacellen bij een eicel geplaatst. Deze zaadcellen proberen dan, zoals ook het ook op de natuurlijke wijze gebeurt, de eicel binnen te komen en te bevruchten. Zodra de kern van de eicel en de zaadcel samensmelten is de bevruchting geslaagd, en kan het minuscule embryo worden teruggeplaatst in de baarmoeder.

ICSI (Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie) wordt toegepast als er niet genoeg actieve zaadcellen aanwezig zijn in het sperma. In het geval van ICSI worden de zaadcellen eerst geselecteerd op hun kwaliteit, en worden de meest kansrijke zaadcellen met een heel dun naaldje ingebracht in de eicel. Ook hier is er sprake van een geslaagde bevruchting als kern van de zaadcel en de eicel samensmelten, en wordt het embryo weer teruggeplaatst in de baarmoeder.

In beide gevallen ben je pas zwanger als de eicel zich nestelt in de baarmoeder.

Worden vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IVF en ICSI vergoedt vanuit de basisverzekering?

Vruchtbaarheidsbehandelingen als IVF en ICSI worden vergoed vanuit de basis verzekering. Dat geldt alleen voor de eerste drie behandelingen en als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Welke voorwaarden worden er door zorgverzekeraars gesteld als ik gebruik wil maken van een vruchtbaarheidsbehandeling zoals IVF of ICSI?

Verzekeraars stellen bepaalde voorwaarden aan vergoeding voor een IVF of een ICSI behandeling. Je moet altijd eerst schriftelijk toestemming vragen voor een behandeling aan de verzekeraar. Als je niet schriftelijk toestemming hebt gekregen dan bestaat de kans dat je toch de behandeling niet vergoed krijgt. Ook moet de kliniek waar je de behandeling wilt ondergaan een vergunning hebben voor het uitvoeren van IVF of ICSI behandelingen. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Als je jonger bent dan 38 jaar worden de eerste 2 behandelingen alleen vergoed als er maximaal één embryo wordt teruggeplaatst. Bij de derde en laatste behandeling mogen er ook 2 embryo’s worden teruggeplaatst.
 • Als je tussen de 38 en 43 jaar bent, mag je bij alle drie de behandelingen één of 2 embryo’s laten terugplaatsen.
 • Als je ouder bent dan 43 worden er geen behandelingen vergoed.

Hierbij is het goed om te weten dat een behandeling pas telt als poging voor de verzekering als het gelukt is om eicellen weg te halen na het stimuleren van de eierstokken. Ook cryopreservatie of het invriezen van succesvol bevruchte eicellen hoort bij de behandeling en wordt dus ook vergoed. Deze eicellen kunnen op een later tijdstip alsnog worden teruggezet in de baarmoeder.

Ook krijg je weer 3 nieuwe pogingen die vergoed worden na een ‘doorgaande’ zwangerschap. Onder een doorgaande zwangerschap wordt verstaan:

 • Dat je minimaal 10 weken zwanger bent na het terugplaatsen van een embryo.
 • Dat je minimaal 9 weken en 3 dagen zwanger bent na het terugplaatsen van een cryo embryo.
 • Als je op de natuurlijke manier zwanger bent geworden en minimaal 12 weken zwanger bent.

Ik ga gebruik maken van IVF of ICSI, moet ik hiervoor eigen risico betalen?

In Nederland heb je in 2019 altijd een eigen risico tot € 385 per jaar. Als je een IVF of een ICSI behandeling wilt ondergaan dan worden eerst de kosten verrekend met het eigen risico. Als je het eigen risico al hebt betaald of na het verrekenen van de kosten voor de vruchtbaarheidsbehandeling worden de kosten door de verzekering vergoed.

Ik heb inmiddels 3 behandelingen IVF of ICSI erop zitten, wie gaat de 4de en eventuele verdere behandelingen betalen, en heb ik een aanvullende verzekering nodig?

Als je drie IVF of ICSI behandelingen hebt gehad, dan wordt een vierde poging bij de meeste verzekeraars niet vergoed, ook niet middels een aanvullend pakket. Er zijn enkele verzekeraars die vanuit aanvullende pakketten wel een vierde of zelfs een vijfde poging (gedeeltelijk) vergoeden. De jaarlijkse premie voor deze verzekering is enkele honderden euro’s en er worden ook aanvullende voorwaarden gesteld om geaccepteerd te worden voor deze verzekering. Informeer daarom goed naar de voorwaarden.

Heb ik een verwijzing of een medische verklaring nodig voordat ik kan starten met IVF of ICSI?

Voordat je kunt beginnen met IVF of ICSI heb je een verwijzing nodig van je huisarts naar een behandelend arts in een ziekenhuis. Deze medische specialist kan je vervolgens een verklaring geven waarin staat waarom je IVF of ICSI nodig hebt. Je komt bijvoorbeeld in aanmerking voor een vruchtbaarheidsbehandeling las je slecht functionerende eileiders hebt, of als deze zijn verwijderd. Ook een vervroegde overgang of een slechte kwaliteit van het zaad kan een reden zijn om in aanmerking te komen voor een behandeling.

Alleen met een schriftelijke verklaring gaat de verzekeraar over tot het vergoeden van de behandeling. Let wel op of het ziekenhuis waar je naartoe gaat een contract heeft met jouw zorgverzekeraar. Als dat namelijk niet het geval is, kan het zijn dat je niet de volledige behandeling vergoed krijgt.

Ik wil een IVF of ICSI behandeling in het buitenland, wordt dit vergoedt door mijn zorgverzekering?

Of een IVF of ICSI behandeling in het buitenland wordt vergoed is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Aan een vruchtbaarheidsbehandeling zijn sowieso enkele voorwaarden verbonden. Zo moet je een verwijzing hebben van een huisarts of medisch specialist en je moet een beoordelingsformulier fertiliteitsbehandeling buitenland invullen. Vaak moet je de kosten ook eerst voorschieten en gaat de verzekeraar pas na de behandeling beoordelen of je iets terugkrijgt. Bedenk daarom goed of je deze weg wilt bewandelen, want een vruchtbaarheidsbehandeling kan met de bijbehorende medicijnen al gauw enkele duizenden euro’s gaan kosten.

Wat is ovulatie inductie, en krijg ik dit ook vergoedt vanuit mijn zorgverzekering?

Ovulatie inductie is het stimuleren van de eierstokken door een behandeling met hormonen. Er zijn verschillende manieren om de hormoon preparaten toe te dienen. Dit kan bijvoorbeeld door tabletten, een neusspray of een injectie. Deze hormoonpreparaten worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Wat is IUI of kunstmatige inseminatie en worden de kosten hiervan vergoedt door mijn zorgverzekeraar?

IUI (Intra-Uteriene Inseminatie) is een vorm van kustmatige inseminatie die wordt toegepast als bijvoorbeeld de kwaliteit van het zaad van de man van mindere kwaliteit is. Bij deze behandelmethode worden de zaadcellen nadat ze in een laboratorium zijn bewerkt direct ingebracht in de baarmoeder van de vrouw. IUI kan uitkomst bieden bij stellen waarbij het baarmoederhalsslijm van de vrouw antistoffen produceert tegen de aanwezigheid van sperma, of dat de man onvruchtbaar is geworden door bijvoorbeeld ziekte of bestraling en er voortijdig nog sperma is ingevroren. Andere vormen van kunstmatige inseminatie zijn KIE (Kunstmatige Inseminatie met sperma van de Eigen partner) of KID (Kunstmatige Inseminatie met sperma van een Donor). Bij deze twee vormen van kustmatige inseminatie wordt het sperma zo dicht mogelijk bij de baarmoeder in de vagina ingebracht. Dit kan gewoon thuis, en biedt uitkomst bij bijvoorbeeld erectieproblemen of vaginisme. Het verschil tussen KIE en KID is dat bij KIE het zaad van de eigen partner wordt gebruikt, en bij KID het zaad van een donor.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

De kosten voor de eerste zes kunstmatige inseminatie pogingen worden vergoed vanuit de basisverzekering als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • De vrouw is 42 jaar of jonger
 • De vrouw heeft open eileiders
 • Er is geen probleem met de kwaliteit van het sperma van de man
 • Als je KID wilt omdat je alleenstaand of lesbisch bent
 • Je hebt een verwijzing van de huisarts of een specialist

 Er zijn zorgverzekeraars die ook nog meerdere pogingen vergoeden.

Ik wil zwanger worden in 2021, waar moet ik opletten bij het vergelijken van zorgverzekeringen?

Als je zwanger wilt worden in 2021 is het belangrijk te letten op zaken waarvan de overheid niet heeft bepaald dat ze standaard in de basisverzekering zijn opgenomen zoals verloskundige zorg en kraamzorg. Bijvoorbeeld als je wilt bevallen in het ziekenhuis. Als je dit vergoed wilt krijgen is er een medische indicatie nodig. Sommige verzekeraars vergoeden bevallen in het ziekenhuis (gedeeltelijk) vanuit een aanvullend pakket. Ook zwangerschapscursussen vallen niet in het standaard pakket, en verschillen in vergoeding per verzekeraar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *