Zorgverzekering haptonomie

Wat is haptonomie?

Haptonomie is de wetenschap van het gevoel. Bij deze alternatieve geneeswijze wordt gekeken naar hoe je in contact staat met andere mensen en je omgeving, maar ook hoe je in contact staat met jezelf. In deze tijd zijn we vooral veel bezig met denken en weinig met voelen. Emoties schuiven we eigenlijk liever onder tafel. We zijn vooral bezig alles te beredeneren. Daardoor zijn we steeds minder bewust van we voelen, en hebben we verleerd te luisteren naar wat ons lichaam ons vertelt. Door haptonomie leer je door aanrakingen weer herkennen wat je lichaam te vertellen heeft. Doordat je weer bewust leert voelen kun je het ook leren benoemen, en er vervolgens naar handelen.

Bij haptonomie wordt ervan uit gegaan dat een lichamelijke klacht niet zomaar ontstaat. Er kan meer aan de hand zijn dat de klacht doet vermoeden, of soms is een lichamelijke klacht een uiting van een heel ander probleem. Zo kun je bijvoorbeeld rugklachten hebben omdat je verkeerd staat. Alleen de rugklachten behandelen heeft in dit geval geen zin, de klachten blijven dan terugkomen. Daarom wordt er gezocht naar wat de oorzaak is van de klacht, en hoe daar wat aan gedaan kan worden.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Voor wie is haptonomie geschikt?

Haptonomie is vooral geschikt voor klachten die een psychische oorzaak kunnen hebben, zoals stress en vermoeidheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de stress, slapeloosheid of andere klachten die zich manifesteren bij een burn-out. Het is niet per definitie de oplossing om iemand met een burn-out slaapmiddelen voor te schrijven omdat de oorzaak van een burn-out bijvoorbeeld kan zijn dat je geen grenzen kunt stellen. De haptonoom helpt je in zo’n situatie bewust te worden van wat je voelt, en maakt dat vervolgens bespreekbaar.

Ook kun je baat hebben bij haptonomie als je onduidelijke klachten hebt zoals buikpijn, hoofdpijn of vermoeidheid zonder een aanwijsbare oorzaak, of problemen hebt op het gebied van relaties of emoties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan problemen met intimiteit of het accepteren van verlies of ziekte. Je kunt ook bij een haptonoom terecht als je wilt werken aan je persoonlijke groei of ontwikkeling, omdat je bijvoorbeeld wilt ontdekken wat je wilt in het leven.

Worden de kosten van haptonomie vergoedt uit mijn basisverzekering?

Haptonomie wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed, maar vaak wel via een aanvullende verzekering. Of je er een aanvullende verzekering voor kunt afsluiten hangt af van de verzekeraar, dus het is raadzaam bij jouw verzekeraar te informeren of haptonomie wordt vergoed en tot welk bedrag.

Moet ik een aanvullende zorgverzekering afsluiten als ik gebruik wil maken van haptonomie?

Je bent verzekerd voor haptonomie als je aanvullende verzekering alternatieve geneeswijzen en/of alternatieve bewegingstherapie vergoed. Soms is het ook zo dat je alleen de kosten voor haptonomie vergoed krijgt als je ook gebruikt maakt van andere alternatieve geneeswijzen, zoals homeopathie. De kosten van alle alternatieve geneeswijzen worden dan bij elkaar opgeteld.

De verzekeraar kan ook nog aanvullende eisen stellen aan de haptonoom die je uitkiest. Bijvoorbeeld dat de haptonoom is aangesloten bij een beroepsvereniging, en dat deze beroepsvereniging ook door de verzekeraar is erkend. Een voorbeeld van zo’n beroepsvereniging is de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Een beroepsvereniging stelt een aantal kwaliteitseisen aan de haptonoom, bijvoorbeeld aan de opleiding en dat er jaarlijks aan nascholing wordt gedaan.

Er zijn ook zorgverzekeraars die daarnaast ook eisen dat de therapeut ook bij een koepelorganisatie zoals het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) is geregistreerd.

Valt haptonomie onder de alternatieve geneeswijzen? En is haptonomie veilig?

Haptonomie is een alternatieve geneeswijze en valt niet onder reguliere behandelingen. Bij alternatieve geneeswijzen is er vaak niet voldoende wetenschappelijk bewezen dat ze effect hebben. Dat kan soms komen omdat de resultaten moeilijk meetbaar zijn, bijvoorbeeld bij behandelingen waar gevoelens en emoties een rol spelen. Deze geneeswijzen worden niet zoals de reguliere behandelmethoden vergoed uit de basisverzekering.

Haptonomie is een veilige alternatieve geneeswijze. Haptotherapeuten hebben naast hun basisopleiding geneeskunde nog eens minimaal een 4-jarige HBO opleiding haptonomie gedaan, en zijn bevoegd om een diagnose te stellen, een behandelplan te maken en uit te voeren.

Een haptonomiebehandeling is gestoeld op drie onderdelen: oefeningen om bewust te worden van wat we voelen, respectvolle aanrakingen en gesprekken. De respectvolle aanrakingen gebruikt de therapeut om te ontdekken hoe jij emotioneel en jouw lichaam reageert op een aanraking, zonder dat je daardoor jezelf ongemakkelijk gaat voelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand een hand geven. Doe je dat heel krachtig, heel open of juist heel teruggetrokken en wil je het liefst de hand van de ander meteen loslaten? Hoe jij op dergelijke aanrakingen reageert kan de haptonoom veel vertellen over hoe jij in jouw lichaam zit.

Bovendien is veiligheid een belangrijk uitgangspunt in haptonomie. Je kunt pas beginnen met pijn en verdriet te verwerken als je jezelf veilig genoeg voelt om erover te praten. Daarom is het creëren van een veilige situatie erg belangrijk in de haptonomie.

Wat zijn de prijzen van haptonomie gemiddeld per uur?

Een gemiddelde sessie met een haptonoom duurt gemiddeld een uur en kost tussen de €80,- en €100,-. Intake sessies kunnen langer duren. Vaak kosten de kennismakingssessies een stuk minder, of zijn gratis. Speciale trainingen zoals coaching sessies voor het bedrijfsleven kunnen duurder zijn dan €100,- per uur.

Je hebt overigens geen verwijzing van de huisarts nodig om naar een haptonoom te kunnen gaan.

Op welke manieren kan haptonomie helpen bij een zwangerschap?

Er veranderd heel veel in het lichaam van een vrouw als ze zwanger wordt. En dat niet alleen, ook in huis zal anders veranderen. Dat kan niet alleen lichamelijke ongemakken veroorzaken, maar ook mentaal doet het wat met je. Daarom is er bij haptonomie sessies tijdens de zwangerschap aandacht voor het veranderende lichaam van de vrouw, de veranderende thuissituatie en de relatie tussen de ouders en het ongeboren kind.

De nadruk ligt op het contact tussen het baby’tje in de buik en de ouders. Dit gebeurt door aanrakingen via de buik. Baby’s zijn in staat om te voelen dat de buik wordt aangeraakt en erop te reageren. Door haptonomie kun je contact leggen met het ongeboren kind en leren omgaan met de emoties die dat met zich meebrengt. Eigenlijk leg je al een basis voor de ouder-kind relatie voordat de geboorte heeft plaatsgevonden.

Ook wordt er tijdens de sessies aandacht besteed aan de bevalling. Dit gebeurt onder meer door ademhalingsoefeningen. Dit zijn geen doorsnee puf-oefeningen omdat er bij haptonomie vanuit wordt gegaan dat als je als vrouw naar je lichaam en je ongeboren kind hebt leren luisteren, de ademhaling vanzelf al dieper wordt. Je leert ook hoe je met pijn en weeën kunt omgaan. Het doel is te voorkomen dat je tijdens de bevalling verkrampt, en zo letterlijk de baby geen ruime geeft om geboren te worden. Haptonomie kan dus bijdragen aan zo ontspannen mogelijke bevalling en een beter contact met je baby.

Wat is haptonomie bij een baby precies?

Er is ook haptonomie voor baby’s en kinderen. Baby’s en kleine kinderen zijn nog niet in staat om zich verbaal te uiten. Bovendien zijn ze zich er ook nog niet bewust van wat ze nu precies voelen en reageren instinctief door ander gedrag te vertonen. Als je het idee hebt dat je niet begrijpt wat er met je kindje aan de hand doordat de baby ineens ander gedrag vertoont, zoals bijvoorbeeld aanhoudende huilbuien, onrustig gedrag of dat het zichzelf stijf en gespannen houdt, dan kan haptonomie helpen om te begrijpen wat het baby’tje ons duidelijk probeert te maken. Omdat haptonomie vooral op het ervaren en het voelen inspeelt, kan het een goede behandelmethode zijn voor baby’s en kinderen omdat zij nog niet alles verstandelijk beredeneren.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Welke alternatieve geneeswijzen zijn er nog meer?

Naast haptonomie zijn er nog veel verschillende alternatieve geneeswijzen.

Populaire en bekende alternatieve geneeswijzen zijn bijvoorbeeld homeopathie, accupunctuur en massages. Minder bekend is bijvoorbeeld NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), een therapie die erop gericht is de overheersende overtuigingen van een person te beïnvloeden. Een ander voorbeeld is Reiki, een alternatieve geneeswijze die afkomstig is uit Japan en helpt om energieblokkades in het lichaam op te heffen zodat iemand bijvoorbeeld sneller kan genezen.

Vaak is het mogelijk verschillende alternatieve geneeswijzen met elkaar te combineren bij aanvullende verzekeringen, dus je kunt bijvoorbeeld haptonomie combineren met Reiki of massages.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *