Zorgverzekering alternatieve geneeswijzen 2021

Alternatieve geneeskunde vindt meer en meer de weg naar duizenden patiënten die geen baat meer hebben bij reguliere medicijnen. De moderne geneeskunde, die amper honderd jaren bestaat, verliest terrein op de geneeskrachtige natuurlijke middelen en behandelingen. Een goede reden om eens te bekijken of ook de zorgverzekeringsmaatschappijen deze trend volgen.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Wat zijn alternatieve geneeswijzen?
De wet op het uitoefenen van de geneeskunst, die in 1865 van kracht werd, bepaalt de afbakening van de moderne geneeskunde in het algemeen. In de loop der tijden is deze wet aangepast en vanaf 1999 is het iedereen toegelaten om behandelingen uit te voeren, behalve strikt geneeskundige want die mogen nog steeds alleen gedaan worden door medisch wetenschappelijk geschoolde personen.

Vanaf het moment dat de werking van een behandeling of geneeskrachtig product, niet wetenschappelijk kan aangetoond worden, valt het onder de noemer ‘alternatief’. Wanneer iets enkel op bewijzen van patiënten gebaseerd is, wordt het niet aanvaard door de reguliere geneeskunde.

Welke soorten alternatieve geneeswijzen bestaan er en wat houden deze in?
Er bestaan heel wat verschillende alternatieve behandelingen, we zetten ze voor jou even op een rij.

Acupunctuur: Een behandeling die overgewaaid is uit het Oosten waarbij naalden geplaatst worden op bepaalde meridiaan punten.

Antroposofie: Een methode die een mens niet enkel als een fysiek lichaam beschouwt maar vooral als geestelijke hoedanigheid.

APS of Actie Potentiaal Simulatie: Deze revolutionaire therapie spoort het lichaam aan om zichzelf te helen door middel van het toedienen van lichte elektrische prikkels. Het apparaat maakt gebruik van gelijkstroom om de natuurlijke energiestroom van het lichaam na te bootsen en op die manier afvalstoffen te verwijderen.

Chiropractie: Het opheffen van communicatiestoornissen, die zich gemanifesteerd hebben tussen de wervelkolom en het zenuwstelsel, met de handen.

Euritmietherapie Dit is een bewegingstherapie die gebaseerd is op de antroposofie. Met vloeiende ritmische bewegingen, affirmaties of klanken en in sommige gevallen ook met muziek maak je de juiste energie los die helend werkt op het lichaam. Wil je deze therapie volgen heb je wel een verwijzing nodig van een antroposofische dokter.

Fytotherapie of kruidengeneeskunde: Behandelen van ziekten met tincturen en andere preparaten van planten. Dit is niet hetzelfde als homeopathie.

Homeopathie: Een op de geformuleerd concept bereidde geneesmiddelen die in 1796 door de Duitse dokter Samuel Hahnemann, zijn bedacht. Deze preparaten pakken niet de symptomen aan maar het ziektebeeld en de mens in zijn geheel.

Hypnose therapie: Door het gebruik van suggestie wordt de patiënt onder hypnose gebracht. Dit wil zeggen dat hij in een andere bewustzijnsvorm vertoeft waardoor het onderbewuste aangesproken wordt en op die manier blokkades kunnen opgeruimd worden. Reguliere artsen verwijzen steeds vaker naar deze therapie die door verschillende zorgverzekeraars opgenomen is bij een bijkomende verzekering

Iriscopie: Elke iris is verschillend van kleur en patroon. Iriscopisten vergelijken elk fragmentje van de iris met een iriskaart, waarop elk deeltje overeenstemt met een orgaan in het lichaam. Het is een manier om ziekten op te sporen in bepaalde delen of organen in het lichaam.

Moermantherapie: Dit is een dieet waarbij extra voedingssupplementen worden toegediend, voor mensen met kanker. De therapie werd samengesteld door de Nederlandse arts, Dr. Cornelis Moerman.

Neuraaltherapie: Deze behandeling werd voor het eerst toegepast door de gebroeders Huneke, allebei artsen in Duitsland en richt zich op het vegetatieve zenuwstelsel die blokkades in het lichaam opheffen en herstellen. Dit gebeurt door het toedienen van injecties, meestal met het plaatselijk verdovend product procaine, op bepaalde plaatsen van het lichaam.

Orthomanuele therapie: Bij lichamelijke klachten veroorzaakt de behandelaar met zijn handen een lichte druk op de wervelkolom of de ribben. Wanneer bepaalde delen weer op de juiste plaats zitten en weer correct in verbinding gebracht werden met het zenuwstelsel, verdwijnen de klachten.

Orthomoleculaire geneeskunde: Het toedienen van hoge doseringen met mineralen en vitaminen. De verstrekte dosering ligt vele malen hoger dan wat normaal gesproken wordt aangeraden.

Osteopathie: De behandeling van weefsels in het lichaam die een nadelige uitwerking hebben op de gezondheid. De disfuncties worden opgespoord met de handen en door massage, strekken en druk uitoefenen opnieuw beweeglijk gemaakt. Deze therapie bekijkt de patiënt niet als een verzameling symptomen maar in zijn totaliteit.

Shiatsu: Een massagetherapie die gebaseerd is op de westerse kennis van de anatomie en fysiologie. Deze therapie werd in Japan ontwikkeld en wordt intussen vaak beoefend in Nederland.

Cranio-sacraaltherapie: Of CST, is een afgeleide van de osteopathie. Het is een zachte manier van diepgaande manuele manipulatie van de weefsels. Deze manipulatie, die op een bepaald ritme wordt toegepast, zorgt er voor dat alle cellen van het lichaam weer in beweging komen waardoor de lichamelijke klachten verdwijnen en het zenuwstelsel ontlast wordt.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Deze alternatieve therapie is vooral helend bij traumaverwerking. Hij werd ontworpen door Francine Shapiro, een Amerikaans psychologe die praattherapie niet afdoende vond bij het verwerken van zware traumatische gebeurtenissen. De behandeling gebeurt door bepaalde bewegingen te maken met de ogen terwijl je het traumatische verhaal in gedachten hebt.

Mesologie: Een samengaan van alternatieve en reguliere geneeswijzen die vooral gericht is op chronische aandoeningen. De mesoloog zal de zelfgenezende eigenschappen van het organisme aanspreken zodat de patiënt heelt.

Gestalttherapie: Deze stroming uit de psychotherapie ontstond in de veertiger jaren en vult therapieën aan als gedrags- en systeemtherapie en de psychoanalyse die ontwikkeld werd door de alom gekende en niet onbesproken Sigmund Freud. De uitgangspunten zijn holistisch, fenomenologisch en veldtheoretisch. Er wordt vooral gewerkt met de overtuiging dat de mens bestaat uit lichaam en geest, dat werkelijkheid niet bestaat en dat alles er van afhangt hoe je het bekijkt en ervaart.

Ayurveda: Een geneeswijze die stamt uit het Indiase subcontinent die vooral gebruik maakt van medicijnen die vervaardigd werden uit kruiden en mineralen. Ook producten van dierlijke afkomst, zoals bijvoorbeeld yoghurt, melk en boter, kunnen ook bestanddelen zijn in de ayurvedische remedies.

Reflexzone therapie: Is een behandelwijze die er op gesteund is dat alle blokkades en ziekten kunnen behandeld worden door het uitvoeren van lichte druk op bepaalde plaatsen van het lichaam, met name vooral de voeten, de handen en de oren.

EFT (Emotional Freedom Techniques): Deze therapie wordt ook wel eens de kloptechniek genoemd. Het bestaat er in om met de wijs- en middenvinger zacht te kloppen op bepaalde meridiaanpunten in het lichaam terwijl men affirmaties uitspreekt. Affirmaties zijn korte zinnetjes of woordjes die aangeven welke emotie gevoeld wordt op het moment van de behandeling.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Wat verandert er op het gebied van zorgverzekeringen en alternatieve geneeswijzen in 2021

In 2021 zijn er een aantal dingen die veranderen bij de zorgverzekeringen;
– Er mag nog maximum een korting van 5% toegekend worden op de basisverzekering
– Het basispakket zal uitgebreid worden met een logeervergoeding en behandelingen bij de geriater en specialist voor verstandelijk gehandicapte personen.
– Het eigen risico voor de rookstop programma’s komt te vervallen en wordt rechtstreeks vanuit de basisverzekering vergoed.

Ondanks 38% van de Nederlandse bevolking van mening is dat alternatieve geneeskundige therapieën thuis horen in het basispakket is dat nog steeds niet het geval. Dit komt omdat, wat bij de basisverzekering zit, moet voldoen aan verschillende criteria zoals:
– De therapie moet wetenschappelijk bewezen resultaten kunnen voorleggen
– De methode moet door de vakgroep zelf aanvaard worden
– De hulpverlening moet professioneel bevonden worden door de vakgroep

Volgens die vakgroep voldoet alternatieve therapie niet aan één of verschillende vooropgestelde criteria en kunnen patiënten enkel vergoed worden wanneer ze een aanvullende zorgverzekering aangaan. Naargelang bij welke zorgverzekeraar je bent aangesloten, is het afhankelijk welke dekking je kunt genieten voor complementaire en alternatieve geneeskunde.

Vallen de kosten van alternatieve geneeswijzen onder het basispakket? en gaat dit van mijn eigen risico af?

Wanneer je van plan bent om een alternatieve behandeling te nemen doe je er goed aan om jouw zorgverzekeraar te raadplegen. De terugbetaling verschilt van de ene zorgverzekering tot de andere en het is belangrijk om de juiste te kiezen, die het best bij jouw wensen past, niet de goedkoopste.
Ook zijn er verschillende alternatieve therapieën die helemaal niet vergoed worden en dus niet onder het eigen risico vallen.

Hoe kom ik te weten wat de vergoeding is van mijn kosten van alternatieve geneeswijzen bij mijn zorgverzekeraar?
Wil je een antwoord op deze vraag kun je die best voorleggen aan jouw zorgverzekeraar. De bedragen kunnen verschillen van de ene zorgverzekering tot de andere en zo weet je 100% zeker hoeveel van jouw kosten eventueel vergoed gaan worden.

Wat is de beste zorgverzekering als ik in 2021 gebruik wil maken van alternatieve geneeswijzen? welke zorgverzekeraar geeft de hoogste vergoedingen?
Er zijn een aantal zorgverzekeraars die de vergoeding voor alternatieve geneeskunde opgenomen hebben in hun pakket aanvullende verzekering. Online kun je websites vinden waarbij je verschillende zorgverzekeraars met elkaar kunt vergelijken aangaande het aanbieden van deze vergoedingen.

Kan ik zelf een behandelaar uitzoeken of moet ik dit eerst overleggen met mijn zorgverzekeraar?
Wanneer je de beslissing genomen hebt om je op een alternatieve manier te laten behandelen kun je dit uiteraard altijd overleggen met de zorgverzekeraar maar het is zeker geen verplichting. Wel kun je op voorhand vragen welke therapieën vergoed worden, en welke niet. Maar de keuze ligt altijd bij jou.

Ik wil voor mijn kind onder de 18 jaar gebruik maken van een alternatief geneeswijzer, waar moet ik op letten?
Aanvullende verzekeringen zijn voor een minderjarige niet altijd van toepassing. Zij genieten van dezelfde voorwaarden als de hoofdverzekerden, dus in dit geval, jij als ouder.

Zijn de kosten van alternatieve geneeswijzen aftrekbaar van de belasting?
Neen, normaal gesproken zijn de kosten voor een alternatieve behandeling niet aftrekbaar voor de belastingen. Deze maatregel wel geldig wanneer de behandeling gebeurt op voorschrift van een arts en onder zijn begeleiding. Dus voor bijvoorbeeld acupunctuur en homeopathie zou dit eventueel wel kunnen.

Kunnen alternatieve geneeswijzen ook gevaarlijk zijn voor mijn gezondheid?
Er zijn therapieën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid maar zeker niet allemaal. Voor kleine ongemakken of lichte aandoeningen is het niet zo van belang maar wanneer je ernstig ziek bent is het aan te raden om steeds onder medisch toezicht van jouw arts de therapie te volgen. Dit kun je het best op voorhand bespreken met de alternatieve heler en jouw behandelend arts.

Worden alternatieve geneeswijzen binnenkort verboden?
Ook al gaan her en der stemmen op dat alternatieve therapieën binnen korte tijd verboden worden, toch is het nog lang zo ver niet. Er zijn altijd partijen die deze manier van geneeskunde bedrijven liever een stille dood zien sterven maar steeds meer en meer mensen zoeken en vinden hun heil in deze methode. Tot vandaag is er nog geen enkele wet gestemd die het verbod kan bekrachtigen en voor de nabije toekomst zit dat er ook helemaal niet in.

Ik ben zwanger, kan ik veilig gebruik maken van alternatieve geneeswijzen?
Uiteraard is het afhankelijk welke therapie of behandeling je wil als het gaat om de veiligheid van jou en je ongeboren kind. Wanneer je kiest voor een therapeut of behandelaar die niet alleen goed is in zijn vak maar ook genoeg ervaring heeft, doe je er goed aan om dit met hem te bespreken. Eender welke therapie je ook volgt, of het om reguliere of alternatieve geneeskunde gaat, het is altijd belangrijk om mee te delen dat je zwanger bent.

Hoe weet ik dat mijn alternatief behandelaar geen kwakzalver is?
Bepaalde behandelaars en therapeuten van alternatieve methoden zijn verenigd in een vakgroep. Op die manier willen mensen die ernstig bezig zijn met hun vak, de garantie bieden dat zij een degelijke opleiding genoten en niet zomaar wat aanmodderen. Vaak is het ook zo dat je meestal bij een alternatieve therapeut terecht komt door mond aan mond reclame. Op die manier weet je bij voorbaat wat de kwaliteiten zijn van degene die jou gaat behandelen. Wanneer je onzeker bent omdat je een alternatieve behandelaar gevonden hebt via bijvoorbeeld het internet, doe je er goed aan om referenties te vragen. Sluitend is dit uiteraard niet maar je hebt wel een referentiepunt. Kan die persoon jou dat niet geven en heb je twijfels, ga dan op zoek naar iemand die wél betrouwbaar over komt.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *