Zorgverzekering ADHD 2021

Wat is ADHD en wat is ADD?

ADHD staat voor ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’ en ADD staat voor ‘Attention Deficit Disorder’. ADD is als het ware een vorm van ADHD en wordt ook wel het ‘onoplettende subtype’ van ADHD genoemd. Wanneer dit subtype wordt vastgesteld betekent dit dat de persoon in kwestie voornamelijk last heeft van aandachtssymptomen. Naast het onoplettende subtype komen ook het ‘hyperactieve-impulsieve subtype’ van ADHD voor en het ‘gecombineerde subtype’. Bij het hyperactieve-impulsieve subtype staan vooral symptomen van hyperactiviteit en/of impulsiviteit op de voorgrond. Het gecombineerde type komt veruit het meeste voor. Bij dit subtype zijn duidelijk symptomen van enerzijds aandachtstekort en anderzijds hyperactiviteit en/of impulsiviteit aanwezig. Wanneer je symptomen hebt die kenmerkend zijn voor ADHD maar niet voldoet aan voldoende criteria voor een van de subtypes van ADHD, kan indien er veel lijdensdruk en beperkingen in het functioneren zijn de diagnose ongespecificeerde aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis worden vastgesteld. ADHD is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat de stoornis zich vaak al manifesteert in loop van de ontwikkeling en gekenmerkt wordt door afwijkingen in de hersenen. Hoogstwaarschijnlijk heeft het vooral te maken met de boodschapperstoffen noradrenaline en dopamine die bij mensen met ADHD in het voorste gedeelte van de hersenen minder aanwezig zijn.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Welke medicijnen zijn er te gebruiken bij ADHD en wat zijn de verschillen?

Er zijn verschillende vormen medicatie die worden voorgeschreven voor mensen met ADHD. Veruit het meest bekend is het medicijn dat in de volksmond ‘ritalin’ wordt genoemd. Hierbij wordt gerefereerd naar een kort werkend medicijn (2 tot 4 uur) met de werkzame stof ‘methylfenidaat’. Er zijn ook medicijnen op de markt met de werkzame stof methylfenidaat die meer lang werkend zijn. ‘Concerta’ is hiervan de meest bekende en werkt ongeveer 12 uur. Andere varianten genaamd ‘Medikinet’ en ‘Equasym’ werken beide ongeveer 8 uur. Deze medicijnen vallen onder de opiumwet en het zijn stimulerende middelen. Een ander stimulerend middel dat kan helpen bij de symptomen van ADHD is dexamfetamine (dextro-amfetamine). De werkingsduur hiervan is 3-5 uur. Naast de stimulerende middelen zijn er ook antidepressiva op de markt die kunnen worden voorgeschreven voor ADHD: strattera en wellbutrin. De werkzame stof van strattera is atomoxetine en de werkzame stof van wellbutrin is bupropion. Voor deze medicatie wordt vaak gekozen wanneer de stimulerende middelen niet voldoende effectief zijn voor iemand of teveel bijwerkingen geven. Beide zijn lang werkend.

Worden medicijnen vergoedt door mijn zorgverzekering? Voor zowel kinderen als volwassenen?

Zorgverzekeringen vergoeden medicijnen die zijn opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dit geldt voor alle vormen van medicatie die momenteel worden aanbevolen in de richtlijn voor ADHD. Hierbij geldt echter wel dat je gemaakte kosten eerst worden ingehouden op het eigen risico (voor volwassenen, kinderen betalen namelijk geen eigen risico). Echter betaal je bij sommige vormen ADHD medicatie naast eigen risico ook een eigen bijdrage. Dit komt omdat de verzekeraar alleen de kosten vergoedt die gelden voor het goedkoopste ADHD medicijn. Kortwerkend methylfenidaat is als voorkeursmedicijn opgenomen in de GVS. Vanaf 2019 is deze eigen bijdrage maximaal €250,- per jaar voor volwassenen en kinderen. Mocht je meer kosten aan eigen bijdrage krijgen dan dit maximum bedrag, vergoedt je verzekeraar deze overige kosten.

Welke andere behandelingen zijn er voor mensen en kinderen met ADHD?

Behandeling voor ADHD bij volwassenen kan bestaan uit o.a. psycho-educatie, coaching, psycho-therapie en medicatie. Met psycho-educatie wordt het leren over wat de diagnose precies inhoudt bedoeld. Met behulp van coaching en psychotherapie kan geleerd worden hoe je het beste kan omgaan met de ADHD symptomen en de bijkomende gevolgen en problemen. Ook kan men kiezen voor het gebruik van medicatie. De behandeling is vaak het meest effectief wanneer iemand kiest voor medicatie in combinatie met cognitieve gedragstherapie. Ook bij kinderen wordt een combinatie van medicatie en een vorm van gedragstherapie aanbevolen.

Ik heb ADHD, wat voor soort hulp kan ik allemaal krijgen via mijn zorgverzekeraar?

Wanneer de diagnose ADHD daadwerkelijk is vastgesteld, wordt door de zorgverzekeraar de noodzakelijke zorg vergoed vanuit de basisverzekering nadat het eigen risico is ingehouden. Hiertoe gelden de behandelvormen die effectief zijn gebleken bij ADHD: farmacotherapie (medicatie) en coaching/psychotherapie. Sommige verzekeraars bieden vanuit een aanvullende verzekering vergoeding voor de eigen bijdrage kosten die aan sommige vormen van ADHD medicatie verbonden zijn. Echter is het sinds 2019, vanwege de invoering van het maximum bedrag van €250,- aan eigen bijdrage, in veel gevallen niet meer voordeliger om hiervoor speciaal een aanvullende verzekering aan te schaffen.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Ik wil mijzelf of mijn kind laten testen op ADHD, hoe werkt dit, en betaalt mijn zorgverzekering dit?

Wanneer je jezelf of je kind wilt laten testen op ADHD is het verstandig om een afspraak te maken bij je huisarts. Hij of zij kan jou of je kind doorverwijzen naar een psychiater, psycholoog of kinderarts om te kijken of de diagnose gesteld kan worden. Wanneer je hiervoor een geldige verwijzing hebt wordt de diagnostiek vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt wel eerst het eigen risico ingehouden. Controleer voor de zekerheid altijd even bij de instelling waar je naar doorverwezen bent hoe de vergoeding bij hen is geregeld.

Waar moet ik op letten als ik ADHD heb en zorgverzekeringen ga vergelijken?

Het vergelijken van zorgverzekeringen wanneer je ADHD hebt is vooral belangrijk indien je medicatie gebruikt. Zoek uit of het voordelig voor je is om een aanvullende verzekering af te sluiten indien je medicijnen slikt waar een eigen bijdrage aan verbonden is. Indien je medicijnen gebruikt en/of een andere vorm van ADHD behandeling volgt met vergoeding vanuit de basisverzekering, is het in veel gevallen niet verstandig om een hoog eigen risico te nemen. Let er daarnaast ook op of jouw apotheek wel is gecontracteerd bij een zorgverzekering die je op het oog hebt.

Ik heb een afspraak gemaakt bij ADHDcentraal, worden de kosten vergoedt door mijn zorgverzekeraar?

De kosten van een behandeling van ADHDcentraal worden deels vergoed door de zorgverzekeraar. Welk gedeelte er precies wordt vergoed ligt aan het type polis dat je hebt bij je zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis wordt over het algemeen het grootste gedeelte vergoed: 85% tot 100% van de kosten. In het geval van een naturapolis is dit doorgaans 65% tot 80%. Bij een budgetpolis kan het zo zijn dat het vergoede bedrag nog wat lager ligt. Voor alle soort verzekeringen geldt dat ADHDcentraal een groot gedeelte van de kosten voor eigen rekening neemt die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. Het niet-vergoede bedrag dat je zelf dan nog betaalt is een eigen bijdrage. Als je enkel een diagnostiekdag hebt bij ADHDcentraal bedraagt deze eigen bijdrage €100,-. Wanneer je ook in behandeling gaat (voor farmacotherapie of de combinatie farmacotherapie en cognitieve gedragstherapie) is het bedrag aan eigen bijdrage €250,-. Wat je uiteindelijk betaalt is het eigen risico dat zal worden ingehouden indien je dat voor het betreffende jaar nog niet hebt gebruikt en een eigen bijdrage die maximaal €250,- bedraagt.

Zijn er ook alternatieve geneeswijzen voor ADHD?

Een alternatieve geneeswijze voor ADHD is neurofeedback. Bij deze behandeling wordt hersenactiviteit gemeten en zichtbaar gemaakt op een scherm met behulp van elektrodes. Je leert hersenactiviteit aan te passen middels allerlei technieken. De naam neurofeedback verwijst naar de feedback die je hersenen krijgen op wat ze doen tijdens de sessies. Deze behandeling wordt aangeboden aan iedereen vanaf 4 jaar oud. Er zijn veel mensen die goede lange-termijn effecten van deze behandeling hebben mogen ervaren en er zijn geen bijwerkingen bij deze behandeling. Ondanks de enthousiaste reacties over deze behandeling door veel mensen met een vorm van ADHD, is de behandeling nog niet ‘evidence-based’. Bij de meeste verzekeraars valt de vergoeding van neurofeedback onder een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen. Hieraan gekoppeld kun je een maximum bedrag per jaar vergoed krijgen voor alle kosten voor alternatieve geneeswijzen die je maakt, waaronder dus mogelijk neurofeedback.

Ik wil zwanger worden in 2021 en heb ADHD, waar moet ik op letten?

Wanneer je zwanger bent en ADHD hebt, is het belangrijk om direct te stoppen met het gebruiken van ADHD medicatie vanaf het moment dat je weet dat je zwanger bent. Het medicatiegebruik tijdens zwangerschap wordt afgeraden omdat er niet aangetoond is wat de effecten van de medicatie kunnen zijn op het kind. Ook tijdens borstvoeding wordt dit daarom afgeraden. Na de bevalling en fase waarin borstvoeding wordt gegeven kan de moeder met ADHD weer veilig beginnen aan medicatie.

Ik ben een student en heb ADHD, zijn er speciale zorgverzekeringen en/of kortingen voor mij?

Er zijn geen speciale zorgverzekeringen en/of kortingen voor studenten met ADHD. Voor studenten met ADHD gelden dezelfde aanbevelingen als voor ieder ander met ADHD en wellicht nog sterker, aangezien het voor studenten vaak nog belangrijker is om te waken voor onnodig hoge kosten.

Welke bekende vergelijkingssites zijn er om onafhankelijk zorgverzekeringen te vergelijken?

Er zijn meerdere websites in omloop waarbij je onafhankelijk zorgverzekeringen kunt vergelijken, zoals: zorgwijzer.nl, independer.nl, zorgkiezer.nl, pricewise.nl, consumentenbond.nl, poliswijzer.nl, hoyhoy.nl en overstappen.nl. Zo krijg je in één overzicht te zien welke zorgverzekering het best aansluit bij jouw persoonlijke situatie.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *