Univé zorgverzekering

Vanaf welke datum is de zorgpremie van Univé voor 2021 bekend?

Nieuwe zorgpremies en eventuele aangepaste verzekeringsvoorwaarden voor de Univé zorgverzekeringen, worden in de maand november bekend gemaakt voor het volgende jaar. De wijzigingen binnen het algemene basis zorgpakket, worden op Prinsjesdag (de derde dinsdag in september) gecommuniceerd.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Op welke manieren kan ik collectiviteitskorting krijgen bij Univé in 2021? En wat is het Univé ledencollectief?

Er zijn een aantal manieren om bij Univé een korting te krijgen op je zorgverzekering. Onder andere als lid van diverse ledenorganisaties (bijvoorbeeld LTO). Ben je klant bij een thuiszorgorganisatie (bijvoorbeeld Omring) dan kan het zijn dat je bij Univé ook in aanmerking komt voor een korting. Ook zijn er diverse werkgevers en andere organisaties via wie je een korting krijgt op een Univé zorgverzekering. Deze kortingspercentages zijn overigens alleen van toepassing op de Zorg Geregeld en Zorg Vrij varianten. Dit geldt ook als je deelneemt aan het Ledencollectief van Univé.
Let op! Je kunt maar van één kortingsinitiatief gebruikmaken. Ben je bijvoorbeeld werkzaam bij een bedrijf waardoor je Univé korting krijgt op je zorgverzekering, dan kun je geen gebruik maken van de korting voor het Ledencollectief.

Het Univé ledencollectief is een soort lidmaatschap van Univé waarbij je toetreedt zodra je een bepaalde schadeverzekering afsluit. Automatisch ontvang je dan een korting op je basis zorgverzekering mits je die ook bij Univé afsluit. Schadeverzekeringen die hier onder vallen zijn:

 • Autoverzekering
 • Woonhuis en inboedel verzekering
 • Rechtsbijstand en aansprakelijkheidsverzekering
 • Verzekering voor caravan, kampeerauto en boot
 • Doorlopende reisverzekering
 • Ongemak verzekering
 • Diverse verzekeringen m.b.t. overige vervoersmiddelen

Afhankelijk van de schadeverzekering die je afsluit en het aantal verzekeringspolissen, wordt een kortingspercentage toegekend. De instapkorting op de basis zorgverzekering Zorg Vrij of Zorg Geregeld bedraagt 1,5%. De overheid heeft overigens plannen om het percentage voor collectiviteitskorting met ingang van 2021 aan banden te leggen en niet hoger mag zijn 5%.

Ik wil mijn Univé zorgverzekering voor 2021 aanpassen/wijzigen, hoe kan dit en tot wanneer kan dit?
Als je je zorgverzekering bij Univé wilt uitbreiden, aanpassen of wijzigen dan kun je dit op verschillende manieren doorgeven:

 • Via het wijzigingsformulier op de website van Univé
 • Bij een Univé winkel
 • Telefonisch via de klantenservice van Univé
 • Via je eigen portaal op de website van Univé

Let er op dat je inhoudelijke wijzigingen en aanpassingen in je zorgverzekering en eventuele aanvullende modules vóór 31 december dient door te geven en dat ze per 1 januari kunnen ingaan. Een uitzondering hierop geldt als je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt.

Wat is Univé Zorg Select 2021
De Zorg Select polis van Univé is de basis natura polis. Een natura polis houdt in dat de zorgnota’s direct worden betaald aan de zorgverleners, mits de behandelingen binnen het basis zorgpakket vallen en door een gecontracteerde zorgverlener zijn verricht. Bij Zorg Select wordt altijd 100% vergoed als de zorgverlener door Univé is gecontracteerd. Als je bij een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, dan vergoedt Univé bij een Zorg Select polis maximaal tot 70% van het gemiddelde gecontracteerde tarief. Bij een gemiddelde gecontracteerd tarief berekent Univé het gemiddelde tarief dat de door hen gecontracteerde zorgverleners in rekening brengen per behandeling.

Wat is Univé Zorg Geregeld 2021?
Bij de Zorg Geregeld basis verzekering is ook sprake van een natura polis. Je betaalt iets meer premie dan bij de Zorg Select variant, maar bij de Zorg Geregeld polis vergoedt Univé maximaal tot 80% van het gemiddelde gecontracteerde tarief als je bij een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld bent.

Wat is Univé Zorg Vrij 2021?
De Univé Zorg Vrij polis is een zogenaamde restitutiepolis. Dit betekent dat je de rekening zelf moet voorschieten. Heeft de behandeling plaatsgevonden bij een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je 100% vergoedt. Ben je behandeld bij een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan bedraagt de vergoeding 100% van het marktconforme tarief. Het marktconforme tarief is de prijs van een behandeling dat redelijkerwijs in Nederland door zorgverleners wordt gehanteerd.

Wat is het Univé gemeentepakket 2021?
In samenwerking met een aantal gemeenten in Nederland biedt Univé een basis zorgverzekering met een aanvullende module aan. Dit verzekeringspakket is alleen bedoeld voor inwoners van de deelnemende gemeenten die qua inkomen tot de sociale minima klasse behoren. Om deze mensen bij te staan, betaalt de betreffende gemeente mee aan de zorgverzekeringspremie. Het betreft de Zorg Geregeld polis als de basis zorgverzekering. Qua aanvullende module kun je kiezen uit Compact, Compleet of Compleet + vergoeding eigen risico.

Zorg Geregeld Compact
Het maximaal bedrag dat wordt vergoed voor de tandarts is € 150,00. Dit bedrag geldt ook voor alternatieve zorg. Voetzorg wordt tot € 120,00 vergoed en je krijgt tot 5 behandelingen aan fysiotherapie of andere beweegtherapie. Orthodontie voor mensen jonger dan 18 jaar wordt niet vergoed. Ook vallen de eigen bijdrage WMO/Wlz en lidmaatschap van een patiëntenvereniging buiten de polis. Wel heb je elk kalenderjaar recht op 10 dagen vervangende mantelzorg indien van toepassing.
Het verplichte eigen risico is van kracht.

Zorg Geregeld Compleet
Bij de Compleet variant wordt de tandarts tot € 500,00 vergoed en voor jongeren tot 18 jaar geldt een maximale orthodontie vergoeding van € 2.400,00 per kalenderjaar. Je krijgt 18 behandelingen aan fysiotherapie of andere beweegtherapie en alternatieve zorg wordt tot maximaal € 300,00 vergoed. Eigen bijdrage WMO/Wlz en lidmaatschap van een patiëntenvereniging kent bij deze module wel een vergoeding (resp. € 375,00 en € 25,00). Tot slot krijg je 15 dagen per kalenderjaar aan vervangende mantelzorg.
Wel is ook hier het verplichte eigen risico van toepassing.

Zorg Geregeld Compleet + vergoeding eigen risico
Deze module kent dezelfde vergoedingen als Zorg Geregeld Compleet, met als aanvulling dat het verplichte eigen risico is meeverzekerd. Als veel zorg nodig hebt, dan is dit waarschijnlijk de meest verstandige keuze.

Niet iedere gemeente biedt het Gemeentepakket aan. Dit geldt ook voor de aanvullende modules. Het kan dus zijn dat de gemeente waar jij woont niet meedoet met dit initiatief of dat er maar één of twee aanvullende modules worden aangeboden.
Ook hanteren gemeenten verschillende bijstandsnormen waarmee je in aanmerking zou kunnen komen voor een Gemeentepakket. Over het algemeen kom je in aanmerking als je netto inkomen niet hoger is dan 120% (tot 130%) van de netto bijstandsnorm en als je niet teveel eigen vermogen hebt. De bijstandsnorm wordt door de overheid vastgesteld.

Wat is het Univé gezin pakket 2021?
Bij een Univé gezin pakket worden de meest voorkomende zorgkosten binnen een gezin gedekt. Het is een totaalpakket dat is gebaseerd op de Zorg Vrij polis en kent extra vergoedingen voor onder andere orthodontie, homeopathie, alternatieve zorg en preventieve vaccinaties. Ook is er een maximale vergoeding van € 150,00 per kalenderjaar voor zwangerschapscursussen en worden verloskundige zorg en kraamzorg volledig vergoed. Er geldt tevens een adoptievergoeding waarbij je € 300,00 per nieuw aangemeld adoptiekindje, ter besteding van een noodzakelijke medische keuring of het inkopen van kraamzorg. Verder gelden er diverse andere vergoedingen die betrekking hebben op kinderen, het krijgen van kinderen of het verzorgen van kinderen.

Zit anticonceptie in 2021 in het pakket bij Univé?
Tot de leeftijd van 21 jaar zit anticonceptie (voor vrouwen) in het basis zorgpakket (overigens gaan vergoedingen wel ten kosten van het verplichte eigen risico). Vanaf 21 jaar zul je je moeten bijverzekeren als je een vergoeding wilt. Bij Univé ben je voor anticonceptiemiddelen voor vrouwen verzekerd als je een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Zowel het Goed, Beter als Best aanvullend pakket vergoedt de kosten volledig. Voor sommige middelen wordt echter wel een eigen bijdrage in rekening gebracht en het middel moet zijn voorgeschreven.

Heb je je met een totaalpakket bij Univé verzekerd, dan krijg je een vergoeding voor anticonceptie voor vrouwen bij een Jong Pakket en een Gezin Pakket. In het Jong Pakket kun je tevens maximaal € 20,00 per kalenderjaar aan condooms vergoed krijgen, mits deze via De Nationale Apotheek zijn verstrekt.

Krijg ik een buikwandcorrectie vergoed bij Univé in 2021?
Een buikwandcorrectie valt voor de Univé zorgverzekering onder plastische en/of reconstructieve chirurgie. Onder bepaalde voorwaarden worden deze behandelingen vanuit het basispakket vergoedt en alleen als er sprake is van noodzaak uit medisch oogpunt en ná toestemming van Univé.

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor een vergoeding vanuit de basis zorgverzekering maar wil je wel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in kosten voor een buikwandcorrectie? Dan kun je kiezen voor het Univé Best aanvullend pakket. Hier krijg je, weliswaar alleen na toestemming van Univé, tot maximaal € 2.500,00 vergoed.

Het staat Univé overigens vrij om hun voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding, aan te passen en te wijzigen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld als voorwaarde stellen dat het BMI niet hoger mag zijn dan 30 en dat het gewicht tenminste 12 maanden stabiel is.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Wordt een diëtist vergoed in 2021 bij Univé?
Wanneer voorlichting over voeding en/of eetgewoonten wordt gegeven door een diëtist, en indien de voorlichting betrekking heeft op een medisch doel, dan vergoedt Univé drie behandeluren per kalenderjaar vanuit het basispakket (ten koste van het verplichte eigen risico). Alle uren hierboven krijg je bij Univé alleen vergoedt vanuit de aanvullende module Best met een maximum van € 250,00 per kalenderjaar en als je bij een gecontracteerde diëtist behandeld wordt. Ga je naar een diëtist waarmee Univé geen contract heeft, dan kan het zijn dat je (een deel) zelf moet betalen. De maximale vergoedingen voor behandelingen bij niet-gecontracteerde zorgverleners, is terug te vinden op de website van Univé.

Welke aanvullende verzekeringen bied Univé aan in 2021?
Univé biedt verschillende aanvullende verzekeringen.
Zo zijn er de modulaire pakketten: Aanvullend Goed, Aanvullend Beter en Aanvullend Best.
Aanvullende pakketten met betrekking tot tandartskosten: Tand Ongevallen, Tand Goed, Tand Beter en Tand Best.
Speciale totaalpakketten zorg: Jong, Gezin en Vitaal.
In combinatie met de Zorg Select zorgverzekering kun je extra modules afsluiten tegen een lagere premie: Tand 250 en Tand 500, Alternatief 250 en Alternatief 500, Fysio 9 en Fysio 18, Europa en Wereld.

Waar kan ik de Univé zorgverzekering 2021 vergoedingen bekijken?
Op de website van Univé wordt per zorgverzekeringsvariant en per aanvullend/modulair pakket en duidelijk overzicht gegeven van alle vergoedingen. In overzichtelijke kolommen wordt aangegeven wat er vanuit de basisverzekering wordt vergoed en welke vergoeding de specifieke aanvullende module kent. Hierdoor kun je in één oogopslag zien welke keuze aansluit op jouw zorgwensen of -behoeften.

Welke tandartsverzekeringen worden aangeboden door Univé in 2021?
Bij Univé heb je keuze uit verschillende aanvullende verzekeringen waarbij vergoedingen voor tandartsbehandelingen worden verstrekt.

Allereerst is er een Tand Ongevallen verzekering. Tegen een zeer lage premie verzeker je je bij deze verzekering tegen tandheelkundige kosten die zijn ontstaan als gevolg van een ongeval. De maximale vergoeding is € 10.000,00 per ongeval en wordt er wordt alleen vergoed als Univé vooraf toestemming heeft gegeven voor de behandeling. Deze vergoeding voor tandheelkundige zorg naar aanleiding van een ongeval, gelden ook binnen de extra aanvullende tandartsverzekeringen:

Tand Goed
Binnen Tand Goed ben je vanaf 18 jaar tot € 250,00 verzekerd voor tandheelkundige zorg. Orthodontie, bleken en narcose vallen buiten de vergoedingen. Tandkosten en gebitsreiniging worden tot 80% vergoed, waarbij voor gebitsreiniging een maximale duur van 60 minuten per jaar geldt. Periodieke controles en consulten worden wel tot 100% vergoedt. Uiteraard tot het bedrag van € 250,00.

Tand Beter
Tand Beter kent een maximaal vergoedingsbedrag van € 500,00. Verder zijn de vergoedingen gelijk aan Tand Goed, met uitzondering van kosten voor orthodontie. Tot 18 jaar wordt maximaal éénmalig € 1.500,00 vergoed en vanaf 18 jaar € 500,00. Bij zowel Tand Goed als Tand Beter wordt je automatisch geaccepteerd als verzekerde.

Tand Best
Als je de aanvullende verzekering Tand Best kiest, dan krijg je te maken met acceptatievoorwaarden. Univé zal nagaan of je jaarlijks je gebit hebt laten controleren en of er geen grote behandelingen op de planning staan.
Je bent bij Tand Best vergoed tot maximaal € 1.000,00. Verder geldt er een éénmalige vergoeding voor orthodontie van € 2.500,00 tot 18 jaar en 1.500,00 voor mensen die ouder dan 18 zijn.

In combinatie met de Univé Zorg Select polis kun je ook kiezen voor de losse modules Tand 250 of Tand 500. De premie voor deze modules zijn iets lager dan de Tand Goed en Tand Beter (die dezelfde maximale vergoedingsbedragen hebben), maar hier staat tegenover dat er ook een minder ruime vergoeding wordt gegeven. Zo wordt tandheelkundige zorg tot 75% vergoed en er is in beide modules geen vergoeding voor orthodontie.

Kan ik bij Univé het eigen risico gespreid betalen?
Bij Univé kun je het verplichte eigen risico in 10 maandelijkse termijnen betalen. Dit kun je in november en december voor het jaar daaropvolgend regelen via Mijn Univé Zorg (het digitale portaal waar je jouw gegevens kunt inzien en eventueel wijzigen). Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen met de klantenservice van Univé om één en ander te regelen.

Krijg ik korting op mijn premie bij een jaarbetaling?
Als je er voor kiest om de premie voor je zorgverzekering in één keer te betalen voor het gehele lopende jaar, dan krijg je een korting van 1% op de jaarpremie.

Hoe zit het met alternatieve geneeswijzen bij Univé?
Alternatieve geneeswijzen (behandelingen, consulten en homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen) zijn via de aanvullende polissen Goed, Beter en Best tot een maximum bedrag verzekerd. In combinatie met de Zorg Select polis, kun je ook kiezen voor de modules Alternatief 250 en Alternatief 500.

Er is in alle varianten sprake van een vrij te besteden budget (uiteraard tot het maximaal verzekerde bedrag). Wel moet de behandelaar een overeenkomst hebben met Univé. Een consult of behandeling bij een niet-gecontracteerde (of niet aangewezen) alternatieve zorgverlener, wordt niet vergoed. Behandelingen en consulten worden tot € 45,00 per dag vergoed.

Aanvullend Goed kent een totale maximale vergoeding van € 300,00 per jaar, Aanvullend Beter € 500,00 en Aanvullend Best een maximale vergoeding van € 800,00. Alternatief 250 en Alternatief 500 kennen een maximale vergoeding van resp. € 250,00 en € 500,00 per jaar.

Ook zijn er voorwaarden aan de soorten alternatieve zorg. Zo heeft Univé bepaald dat alleen onderstaande stromingen binnen de alternatieve geneeswijze in aanmerking komen voor vergoeding vanuit één van de aanvullende verzekeringen of modules:

 • Oosterse geneeswijzen zoals bijvoorbeeld acupunctuur
 • Alternatieve geneeswijzen vanuit antroposofische overtuiging
 • Homeopathie
 • Algemeen erkende natuurgeneeswijzen
 • Zorg van psychosociale aard

De geneesmiddelen die voor vergoeding in aanraking komen dienen te zijn voorgeschreven door een zorgverlener die in het BIG register staat geregistreerd en het middel moet door een apotheek worden verstrekt.

Hoe kan ik een nota declareren bij Univé?
Heb je een zorgnota ontvangen? Er zijn verschillende manieren om een factuur bij Univé te declareren:

Via Mijn Univé Zorg
In het online portaal kun je niet alleen je gegevens inzien en/of wijzigen, je kunt ook een foto of scan van je zorgnota uploaden en ter uitbetaling indienen. Dit gaat heel gemakkelijk en via duidelijke instructies op de website van Univé. Je dient wel te kunnen inloggen met een DigiD. Deze kun je via de site van de Overheid aanvragen.
Als je recht hebt op een vergoeding, dan wordt deze binnen zes werkdagen aan je overgemaakt.

Via de Univé App
ls je in het bezit bent van een smartphone, dan kun je een foto maken van de nota of nota’s en de declaratie via de Univé App indienen. Ook hier geldt een betalingstermijn van zes werkdagen na declaratie, mits je in aanmerking komt voor vergoeding.

Via een declaratieformulier per post
Het declaratieformulier kun je via de website van Univé downloaden en uitprinten. Vervolgens dien je deze geheel in te vullen en te ondertekenen. Samen met de originele zorgnota stuur je de declaratie naar Univé verzekeringen, afdeling Declaraties. Postbus 25030, 5600 RS Eindhoven. Na ontvangst zal Univé binnen 10 werkdagen de vergoeding aan je overmaken.

Omdat Univé tot een jaar terug kan controleren of alles klopt, is het verstandig om de originele zorgnota’s die je hebt gedeclareerd een jaar lang te bewaren. Indien je de declaraties per post hebt ingediend, en de originele zorgnota’s dus hebt meegestuurd, zorg dan dat je altijd een kopie van de nota hebt bewaard.

Heeft Univé een speciale zorgpolis voor studenten?
Hoewel Univé geen speciale zorgpolis kent voor studenten zijn er wel initiatieven waarbij er een korting op de zorgpremie wordt verleend als je student bent. Onder andere via Studentenkorting. Ook kent Univé een speciaal zorgpakket voor jonge mensen: Aanvullend Jong. Binnen dit pakket worden een aantal vergoedingen verstrekt die gericht zijn op jonge mensen. Onder ander een vergoeding voor condooms en andere anticonceptiemiddelen. Ook kent dit pakket een ruimere vergoeding voor orthodontie en fysiotherapie.

Wat kan Univé zorgbemiddeling voor mij betekenen?
Er zijn een aantal situaties waarbij de afdeling Zorgbemiddeling van Univé jou kan helpen. Zo kunnen zij je helpen bij het zoeken van een nieuwe huisarts (bijvoorbeeld als je verhuisd bent) of bij het kiezen van een andere zorgverlener (via vergelijkingstabellen per zorgverlener). Ook kan Univé je in sommige gevallen van dienst zijn als je op de wachtlijst staat voor een behandeling in het ziekenhuis of als je een second opinion wilt van een medisch specialist. Je kunt hiervoor de website raadplegen of telefonisch contact opnemen met de klantenservice van Univé.

Wat is Univé pakketkorting en wanneer heb ik daar recht op?
Bij Univé pakketkorting krijg je een percentage korting op je verzekeringspremie als je meerdere schadeverzekeringen bij Univé hebt afgesloten. Deze korting kan oplopen tot 10% op de totale premie die je voor de verzekeringen betaalt. Het aantal schadeverzekeringen die je hebt afgesloten bij Univé, staat gelijk aan het kortingspercentage. Dus heb je 3 verzekeringspolissen bij Univé, dan krijg je 3% korting. Heb je 8 schadeverzekeringen lopen bij Univé, dan is je kortingspercentage 8%. De zorgverzekering, scootmobiel verzekering, kortlopende reisverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering tellen niet mee voor de korting.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *