Tandartsverzekering

Informatie Tandartsverzekering 2021 – Wat is een tandartsverzekering?

Met een tandartsverzekering verzeker je je tegen kosten die je doorberekend krijgt als je een behandeling bij een tandarts ondergaat. Je kunt deze verzekering afsluiten als aanvullende verzekering bij je zorgverzekeraar of als extra verzekering bij een andere maatschappij dan waar je een basis zorgverzekering hebt afgesloten. Tandheelkundige zorg die je nodig hebt als gevolg van een ongeval zijn vaak uitgesloten van een standaard (aanvullende) tandartsverzekering.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Vallen kosten voor een mondhygiënist ook onder een tandartsverzekering?

Preventieve mondzorg wordt meestal gedaan bij een mondhygiënist. Steeds vaker besteden tandartsen deze behandelingen uit. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden vanuit een (aanvullende) tandartsverzekering vergoed. Houd er rekening mee dat deze vergoedingen ook ten laste komen van het maximale bedrag aan vergoedingen binnen je verzekering. Er zijn verzekeringsmaatschappijen die slechts een percentage van de behandeling door een mondhygiënist vergoeden.

Is het verstandig om in 2021 een extra tandartsverzekering af te sluiten naast mijn zorgverzekering?

Of je er goed aan doet om je extra voor tandheelkundige zorg te verzekeren, hangt onder meer af van de staat van je gebit. Aanvullende of extra tandartsverzekeringen zijn vaak niet goedkoop en je moet jezelf afvragen of je deze kosten er uit gaat halen. Je kunt immers ook zelf een bedrag per maand sparen om op die manier een potje op te bouwen voor eventuele onvoorziene uitgaven met betrekking tot tandheelkundige zorg.

Wat is acceptatie bij een tandartsverzekering en hoe werkt dit?

Voordat een verzekeringsmaatschappij jou als cliënt accepteert, kan een acceptatieprocedure gelden. Dit geldt echter niet voor alle maatschappijen en in de meeste gevallen gelden er alleen acceptatievoorwaarden als je een (aanvullende) verzekering wilt afsluiten met een hoge dekking.

Er zijn verschillende acceptatiemethoden maar voor alle maatschappijen geldt dat zij zelf mogen bepalen of zij wel of geen acceptatieprocedure instellen. Ook staat het de verzekeringsmaatschappij vrij om jou als cliënt te weigeren. Acceptatiemethoden kunnen zijn:

Saneringsverklaring
Een verzekeraar kan vragen om een verklaring van je tandarts, waarin deze in kaart brengt of er sprake is van achterstallige tandheelkundige behandelingen. Een andere benaming voor een dergelijke verklaring is tandartsverklaring.

Vragenlijst
Het invullen van een vragenlijst kan ook een acceptatiemethode zijn. De vragen zullen met name gaan over de staat van je gebit. Een onafhankelijke tanddeskundige zal jouw antwoorden dan beoordelen en een positief of negatief advies uitbrengen aan de verzekeringsmaatschappij.

Let op! Indien je naar aanleiding van een acceptatieprocedure wordt afgewezen, dan moet je dit vanaf dat moment altijd melden als je ergens anders een (aanvullende) tandartsverzekering wilt afsluiten. Dit kan dus gevolgen hebben en je doet er verstandig aan om van tevoren een reële inschatting te maken of een verzekeringsmaatschappij jou een (aanvullende) tandartsverzekering zou kunnen weigeren. Mocht er een grote kans zijn dat je kunt worden afgewezen, dan is het misschien wijs om geen acceptatieprocedure aan te gaan.

Wat gaat er veranderen in 2021 op het gebied van een tandartsverzekering?

Vanaf 2021 mogen zorgverzekeraars nog maar maximaal 5% korting geven op collectieve verzekeringen, dus ook in geval van (aanvullende) tandartsverzekering. Verder blijft het in 2021 ook mogelijk om je aanvullend te verzekeren voor tandheelkundige zorg. Of en wat er eventueel precies zal wijzigen met betrekking tot tandartsverzekeringen, hun acceptatieprocedures en/of hun vergoedingen wordt in het derde kwartaal van 2019 pas inzichtelijk. De verwachting is dat de vergoedingen voor orthodontie beperkt zullen worden.

Kan ik ook een tandartsverzekering afsluiten na 1 januari?

Hoewel veruit de meeste verzekeringsmaatschappijen eisen dat je vóór 1 januari eventuele wijzigingen in je (aanvullende) tandartsverzekering doorgeeft, zijn er ook maatschappijen die je een maand extra geven. Dus tot 1 februari.

Uitzonderingen op deze regel zijn wanneer je in de loop van het jaar de leeftijd van 18 jaar bereikt en je uit de polis van je ouders stapt.
Ook als je gaat scheiden en je had een gedeelde polis met je partner, dan mag je gedurende het lopende jaar een (aanvullende) tandartsverzekering afsluiten.
Dit geldt ook als je van werkgever verandert en je bij je voormalige werkgever in een collectieve verzekering was verzekerd.
Ga je in het buitenland wonen en moet je daar een verzekering met betrekking tot (tandheelkundige) zorg afsluiten? Dan mag je opzeggen.
Als je vanuit het buitenland weer in Nederland komt wonen, dan mag je na 1 januari een zorgverzekering met aanvullend tandartspakket afsluiten.

Vallen de kosten van de tandarts onder het eigen risico van mijn zorgverzekering?

Een aanvullende verzekering, dus ook een tandartsverzekering, staat los van het eigen risico van je basiszorgverzekering. Eventuele bijzondere tandheelkundige zorg die vanuit de basiszorgverzekering worden vergoed, komen wel ten laste van het eigen risico.
Bijzondere tandheelkundige zorg zijn onder andere behandelingen die door een kaakchirurg zijn verricht en behandelingen met betrekking tot uitneembare prothesen voor de gehele bovenkaak en/of onderkaak. Voor dergelijke behandelingen die vanuit de basiszorgverzekering worden vergoedt geldt wel een eigen bijdrage. Chirurgische behandelingen die worden verricht met betrekking tot het tandvlees, vallen niet onder de basiszorgverzekering. Ook als je door de tandarts wordt doorgestuurd naar een kaakchirurg voor het trekken van een kies, kan het zijn dat deze niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Een vergoeding vanuit de basisverzekering voor het trekken van een kies, is alleen van toepassing als het om een gecompliceerde situatie gaat en er speciale vaardigheden nodig zijn om de kies te trekken.

Mijn kind moet naar de tandarts, worden de kosten vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Tot de leeftijd van 18 jaar worden de meeste kosten voor tandartsbehandelingen vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Het kan echter wel zo zijn dat een verzekeringsmaatschappij alleen kosten vergoedt die gemaakt zijn bij gecontracteerde zorgverleners. Dit is dan afhankelijk van de polis van de ouder waarbij het kind staat bijgeschreven. Kosten voor orthodontie, implantaten, gedeeltelijke prothesen, kronen, bruggen, wortelkappen, het bleken van tanden en beugels vallen ook voor mensen tot jaar, buiten de basiszorgverzekering.

Bij welke zorgverzekeraars wordt er tot 750 euro tandartskosten vergoedt?

Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen kan worden gekozen voor een tandartsvergoeding tot 750 euro. Dit is bijvoorbeeld het geval bij FBTO, ONVZ en Promovendum. Er zijn ook aanvullende tandartsverzekeringen waarbij je kunt kiezen voor 100% vergoeding of 75%.

Bij welke zorgverzekeraars wordt er tot 1000 euro tandartskosten vergoedt?

De volgende zorgverzekeraars bieden een aanvullende tandartsverzekering aan die tot 1000 euro vergoedt: Zilveren Kruis, Zorg Direct, VGZ, Prolife, Univé en Nationale Nederlanden. Ook hier kan worden gekozen voor 75% – 100% vergoeding. Er zijn overigens ook verzekeringsmaatschappijen die nog hogere vergoedingen kennen. Het spreekt voor zich dat de premie hoger wordt naar mate de vergoeding stijgt.

Kan ik de declaratie van de tandarts aan de verzekeringsmaatschappij controleren?

Bij de meeste zorgverzekeraars heb je de mogelijkheid om via een website te bekijken welke kosten zijn gedeclareerd door zorgverleners. Hiervoor wordt je doorgeschakeld naar een beveiligde omgeving waarbij je met een DigiD code kunt inloggen. De kosten die jouw tandarts of mondhygiënist rechtstreeks heeft gedeclareerd, kun je op die manier goed controleren. Je doet er verstandig aan om dit te doen omdat ook zij een vergissing kunnen maken. Ook krijg je op die manier een duidelijk overzicht van de kosten die gemaakt zijn en welk bedrag je nog over hebt van het maximale verzekerde bedrag.

Indien je bij het afsluiten van je verzekering hebt gekozen voor een variant waarbij je zelf de nota’s declareert (bijvoorbeeld bij een restitutiepolis), dan heb je het declareren van de kosten natuurlijk zelf in de hand en is de extra controle overbodig.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Ik heb een kroon nodig, welke kosten worden vergoed?

De kosten die komen kijken bij het plaatsen van een kroon, en de kroon zelf, kunnen aardig oplopen. Denk aan verdovingen, foto’s, wortelkanaalbehandelingen, het slijpen van de tand of kies waar de kroon op wordt geplaatst en natuurlijk de kroon zelf. Al deze kosten worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Ook niet voor mensen onder de 18 jaar. De meeste (aanvullende) tandartsverzekeringen vergoeden een deel van de kosten en tot een bepaald maximum bedrag.

Ik heb een implantaat nodig, welke zorgverzekering gaat dit vergoeden in 2021?

Vanuit de basiszorgverzekering krijg je vergoedingen voor het plaatsen van een implantaat als jouw gebit een ernstige ontwikkelstoornis of groeistoornis heeft. In alle andere gevallen heb je een (aanvullende) tandartsverzekering nodig om (een deel van) de kosten te kunnen declareren. Bijna alle maatschappijen kennen een (gedeeltelijke) vergoeding voor de behandeling en de implantaat maar wel tot een bepaald maximum bedrag. Ook kan het voorkomen dat je bij hogere verzekerde bedragen, een medische acceptatieprocedure moet ondergaan. Doorgaans wordt tijdens een dergelijke procedure gekeken naar de huidige gezondheidstoestand van je gebit.

Moet ik kiezen voor een tandartsverzekering met 75% of 100% vergoeding?

Om een verstandige keuze te maken met betrekking tot het percentage vergoeding dat je gaat ontvangen, kun je je tandarts om advies vragen. Hij of zij kan een inschatting maken over de kosten die hij of zij verwacht voor het komende jaar. Uiteraard is deze inschatting nooit sluitend, want er kunnen altijd onverwachte situaties voorkomen. Zodra je een prognose hebt ontvangen, kun je de kosten van de premie naast de geschatte tandartskosten leggen.

Bijvoorbeeld:
De premie voor de (aanvullende) tandartsverzekering tot 500 euro is 30 euro per maand voor 100% vergoeding. Vermenigvuldig dit met 12 en de jaarpremie komt op 360 euro.
De premie voor 75% vergoeding komt op 20 euro per maand en bedraagt voor het hele jaar 240 euro.
De tandarts maakt een prognose van behandelingskosten die neerkomt op 500 euro.
Heb je gekozen voor 100% vergoeding, dan kost de tandarts jou alleen de jaarpremie (360 euro). Heb je echter voor 75% vergoeding gekozen, dan ben je de jaarpremie en 25% van 500 euro kwijt. Dus 240 + 125 = 365 euro.

Mochten de kosten voor tandartsbehandelingen lager uitkomen, dan ben je qua premie misschien goedkoper uit met een vergoeding van 75%, maar je betaalt per behandeling wel 25% van de kosten zelf. Of je uiteindelijk nog steeds goedkoper uit bent, valt dan nog te bezien.
Mochten de kosten hoger zijn dan ingeschat, dan betaal je met de 100% vergoeding alsnog extra omdat je aan het maximale vergoedingsbedrag zit. Met de 75% vergoeding zou je in bovengenoemd voorbeeld nog 125 euro in je “potje” hebben omdat je nog maar 375 euro vergoed hebt gekregen.

Welke variant je kiest is dus afhankelijk van de inschatting van de tandarts, maar ook van jouw eigen financiële mogelijkheden.

Vallen de kosten van orthodontie ook onder een tandartsverzekering?

Orthodontie valt bij de meeste verzekeringsmaatschappijen onder een aanvullende module van de tandartsverzekering tot een maximaal bedrag per jaar of (let op!) voor de gehele duur van de verzekering. Bij sommige maatschappijen echter, valt orthodontie onder een andere aanvullende module. Bijvoorbeeld bij FBTO valt orthodontie onder de module Gezichtszorg & Orthodontie. Andere maatschappijen kennen een Gezin module waaronder orthodontie voor mensen tot 18 jaar valt. Echter, voor volwassenen vallen behandelingen met betrekking tot orthodontie meestal onder de aanvullende tandartsverzekering. Wel vaak met een wachttijd van enkele maanden tot een jaar.

Moet de orthodontie behandeling worden verricht in geval van een hazenlip, dan wordt dit vanuit de basiszorgverzekering vergoed. De zorgverzekeraar moet hier meestal wel toestemming voor hebben gegeven.

Ik wil mijn tanden bleken, vallen deze kosten onder een tandartsverzekering?

Het bleken van tanden wordt doorgaans niet vergoed vanuit de (aanvullende) tandartsverzekering. In 2019 kenden alleen de maatschappijen Zorg Direct en De Friesland Zorgverzekeraar een vergoeding met een maximum bedrag.

Is een tandongevallenverzekering hetzelfde als een tandartsverzekering?

Met een tandongevallenverzekering verzeker je je tegen kosten die je maakt als je tandheelkundige zorg nodig hebt ten gevolge van een ongeval. Een (aanvullende) tandartsverzekering sluit je af omdat je je wilt verzekeren tegen tandheelkundige zorg die niet naar aanleiding van een ongeval wordt verleend. Een tandongevallenverzekering is dus een heel andere verzekering dan een tandartsverzekering.
Bij sommige maatschappijen valt een ongevallendekking overigens onder de aanvullende standaard module maar bij een aantal verzekeringsmaatschappijen worden kosten ten gevolge van een ongeval niet vergoed vanuit een standaard (aanvullende) tandartsverzekering. Deze verzekeringsmaatschappijen bieden voor dit soort situaties wel vaak een tandongevallenverzekering aan.

Wat is de goedkoopste tandartsverzekering voor 2021?

De tarieven voor de (aanvullende) tandartsverzekeringen voor 2021 worden in november 2019 bekend gemaakt. De premie is onder meer afhankelijk van het maximale vergoedingsbedrag dat je kiest. In 2019 was de aanvullende module voor tandartskosten tot 250 euro van Zilveren Kruis met €7,25 het goedkoopste.

Wat is de beste tandartsverzekering voor 2021?

Wat de beste tandartsverzekering is, is niet algemeen te zeggen. Dit is volledig afhankelijk van de criteria die jij hanteert. Vind je een lage premie belangrijk of een zo hoog mogelijke vergoeding? Wil je bepaalde behandelingen vergoed krijgen of hecht je meer belang aan de mogelijkheid om flexibel te zijn bij je keuze van tandarts? Met andere woorden: wat versta jij onder “de beste tandartsverzekering”?.

Op welke manier kan ik het beste tandartsverzekeringen met elkaar vergelijken?

Uiteraard wil je een zo laag mogelijke premie waarbij je een zo hoog mogelijke vergoeding ontvangt voor tandheelkundige zorg. Ook zijn er veel verschillende verzekeringsmaatschappijen die allemaal hun eigen, unieke tandartspolis of aanvullende modules hebben. Het vergelijken van tandartsverzekeringen kan daarom nogal een puzzel zijn. De beste manier om een goede vergelijking te maken is om eerst te bepalen welke behandelingen jij verzekerd wilt hebben. Wat zijn jouw behoeften met betrekking tot tandheelkundige zorg. Bepaal daarbij ook jouw behoeften met betrekking tot overige zorgverlening. Juist omdat je misschien de tandartsverzekering als aanvullende module wenst af te sluiten bij de basis zorgverzekering. Immers, voor een losse tandartsverzekering is het aanbod beduidend minder. Ook kennen verzekeringsmaatschappijen bij een losse tandartsverzekering soms een acceptatieprocedure en/of premietoeslag.

Zodra je in kaart hebt gebracht wat jouw specifieke wensen en/of eisen zijn met betrekking tot je zorgverzekering en de eventuele aanvullende tandartsverzekering, dan kun je wenden tot diverse vergelijkingssites of de websites van de individuele verzekeringsmaatschappijen.

Mijn zorgverzekering heeft het over een wachttijd, wat is dit precies?

Bij de acceptatie voor een (aanvullende) tandartsverzekering kan een zgn. wachttijd worden ingesteld. Dit houdt in dat je je wel kunt verzekeren voor tandheelkundige zorg, maar pas na een bepaalde tijd recht hebt op vergoedingen vanuit die verzekering. Deze wachttijd verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Kan ik ook een losse tandartsverzekering afsluiten zonder basisverzekering?

Bij een aantal zorgverzekeraars is het mogelijk om je te verzekeren tegen tandartskosten, zonder dat je bij hen een zorgverzekering hebt. Het gaat dan om een tandartsverzekering en niet om een aanvullende verzekering. Sommige maatschappijen rekenen hiervoor echter wel extra premie of zij hanteren afwijkende en/of extra voorwaarden. In vrijwel alle gevallen is er sprake van een acceptatieprocedure door middel van een vragenlijst. Houd er rekening mee dat het ook kan gebeuren dat je niet wordt geaccepteerd als nieuwe klant en dat je dan bij het afsluiten van andere verzekeringen altijd – naar waarheid – moet vermelden dat jou ooit een verzekering is geweigerd.

Is de premie van een tandartsverzekering aftrekbaar, en de tandartskosten?

Hoewel de premie van een tandartsverzekering niet aftrekbaar is, zijn de kosten voor tandheelkundige zorg die niet vanuit de basiszorgverzekering of (aanvullende) tandartsverzekering worden vergoed, wel op te voeren als aftrekpost. Alle kosten die boven jouw persoonlijke drempelbedrag uitkomen, zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Het persoonlijke drempelbedrag is afhankelijk van je inkomen en of je een fiscaal partner hebt. Op de website van de belastingdienst kun je hier meer informatie over terugvinden bij de aftrekpost voor specifieke zorgkosten.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *