Collectieve Zorgverzekering

Alles wat je wilt weten over collectieve zorgverzekeringen in 2021

Een collectieve zorgverzekering is een bepaalde vorm van zorgverzekering waarbij je een percentage korting krijgt op je zorgpremie. Een collectieve zorgverzekering is bedoeld voor een grote groep mensen en wordt meestal afgesloten door een organisatie, vereniging of bedrijf. De zorgverzekering vormt bijvoorbeeld een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden die de medewerker in staat stelt om gebruik te maken van de voordelen van collectiviteit, waaronder collectiviteitskorting. Maar er zijn nog veel meer vormen van collectiviteit.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

In dit artikel lees je alles over collectieve zorgverzekeringen en collectiviteitskorting. Het bevat informatie over de collectieve zorgverzekeringen voor 2021, en tips voor onder andere zorgverleners, onderwijzers, zzp’ers en huiseigenaren die willen weten welke voordelen een collectieve zorgverzekering heeft en hoe zij in aanmerking kunnen komen voor collectiviteitskorting.

Wat is collectiviteitskorting?

Als je een zorgverzekering afsluit via een aanbieder van collectieve zorgverzekeringen, dan kun je collectiviteitskorting krijgen. Er zijn verschillende soorten collectieven. Zo kun je collectiviteitskorting krijgen via de ANWB, de gemeente, en soms biedt bijvoorbeeld je sportschool ook een collectieve verzekering aan. Een collectief gaat doorgaans via je werkgever, een vereniging of een onderwijsinstelling.

Deze organisaties kunnen korting regelen bij een zorgverzekering, omdat ze een grote groep klanten aanbrengen. Het is dus een soort groepskorting. De hoogte van de korting verschilt per verzekering en per organisatie. Die korting lag voorheen tussen de 5 en 10%, maar vanaf 2021 mag dit van de Zorgverzekeringswet nog maar maximaal 5% zijn. Aanvullende pakketten mogen nog wel meer korting bevatten. Hier geldt meestal: hoe uitgebreider het pakket, hoe groter de korting. Deze korting kan soms oplopen tot zo’n 20%.

Welke zorgverzekeraars doen mee in 2021?

Veel zorgverzekeraars bieden een collectiviteitskorting aan in 2021. In onderstaand overzicht zie je welke zorgverzekering een collectiviteit aanbiedt:

 • CZ
 • VGZ
 • ONVZ
 • Zorg en Zekerheid
 • Menzis
 • OHRA
 • Zilveren Kruis
 • Achmea
 • Salland
 • FBTO
 • Promovendum
 • Pro Life

Per zorgverzekering gelden overigens andere voorwaarden. Sommige collectiviteitskortingen zijn bijvoorbeeld alleen voor zzp’ers of studenten, of je moet lid zijn van een vereniging zoals ANWB.

Veranderingen in 2021

Er gaat het een en ander veranderen op het gebied van (collectieve) zorgverzekeringen in 2021. Ten eerste zal de collectieve korting op zorgverzekeringen flink gereduceerd worden. Waar collectiviteitskortingen in 2019 nog tot maximaal 10% mochten oplopen, zal deze korting vanaf 2021 met de helft gereduceerd worden en dus op maximaal 5% vastgezet worden. Daarnaast zal een groot deel van de collectieven verdwijnen. Er zijn op dit moment ruim 51.000 collectieven die kortingen aanbieden via diverse zorgverzekeraars. Dit aantal zal naar verwachting flink dalen. De reden voor deze wijzigingen is dat er te weinig verschil zou zijn tussen de verschillende collectieven, vooral omdat er sprake zou zijn van zogenaamde ‘schijnkorting’. De korting wordt ook wel ‘een sigaar uit eigen doos’ genoemd. Daarover later meer.

Overige wijzigingen

Ook de samenstelling van de basisverzekering zal weer wat veranderen. Deze wordt elk jaar een beetje bijgesteld, voornamelijk om nieuwe medicijnen en medische ontwikkelingen op te kunnen nemen in het basispakket. Het bedrag voor eigen risico blijft wel hetzelfde. In het regeerakkoord is afgesproken dit bedrag te bevriezen. Dit omdat het eigen risico sinds 2006 vrijwel elk jaar gestegen is en uit proportie raakte met de gemiddelde inkomensstijging. Eigen risico blijft voorlopig dus 385 euro. Het blijft ook mogelijk om het eigen risico met maximaal 500 euro te verhogen, om zo korting te krijgen op je zorgpremie.

Kan ik gebruik maken van de collectiviteit van mijn partner?

Een voordeel van veel collectieve zorgverzekeringen is dat het vaak mogelijk is om de partner of kinderen mee te verzekeren. Zij maken dan gebruik van dezelfde collectiviteitskorting als jij. Niet elk collectief heeft echter deze mogelijkheid, dus het is aan te raden om dit van tevoren uit te zoeken of te informeren bij de betreffende zorgverzekering.

Gemeentelijke collectieven

De meeste gemeenten in Nederland bieden ook een collectieve zorgverzekering aan. Deze verzekering is echter niet voor iedereen toegankelijk. Deze collectieven zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen, voor wie een basispremie en/of noodzakelijke aanvullende verzekeringen financieel niet haalbaar zijn. Je kunt in dit geval het basispakket en eventuele aanvullingen met collectiviteitskorting afnemen via de gemeente. Daarnaast betaalt de gemeente uit het potje voor bijzondere bijstand een deel van de verzekeringspremie.

Voor wie zijn gemeentelijke collectieven

Zoals gezegd is deze collectiviteit niet voor iedereen beschikbaar. Hij is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig eigen vermogen. In de praktijk betekent dit een (gezamenlijk) inkomen van ongeveer 110 tot 120% van het minimuminkomen. Om in aanmerking te komen dien je te informeren bij je gemeente. Als je in de bijstand zit kom je vrijwel altijd in aanmerking voor een dergelijk collectief. Je dient dit echter wel altijd op eigen initiatief aan te vragen en studenten met studiefinanciering komen niet in aanmerking.

Aanvullende informatie

Het afsluiten van een collectieve verzekering via de gemeente heeft een aantal voordelen. Zo zijn kinderen tot 18 jaar altijd gratis meeverzekerd en geldt er geen medische selectie. Ook gaan rekeningen in dit geval direct naar de verzekeraar; je hoeft dus zelf niets voor te schieten. Je kunt echter meestal niet kiezen welk aanvullend pakket je wilt, omdat er vaak maar één optie is. Dat pakket is meestal erg uitgebreid, waardoor je ook betaalt voor aanvullingen die je zelf niet nodig hebt. Ook kun je niet je eigen verzekeraar kiezen. Tot slot dient het eigen risico vaak voorgeschoten te worden in termijnbedragen. Je krijgt dit bedrag terug als je het niet hebt hoeven gebruiken.

Collectieve verzekeringen voor verschillende beroepsgroepen

Als je in een bepaalde beroepsgroep of branche werkt, kun je in veel gevallen ook aanspraak maken op collectiviteitskorting. Vooral voor zorgverleners, leraren en kleine zelfstandigen zijn er veel verschillende collectieven beschikbaar. Onderstaand vind je meer informatie over collectieve zorgverzekeringen per beroepsgroep of branche.

Zorgverleners

Mensen die in de zorg werken hebben vaak specifieke wensen en behoeftes, waar collectieven op inspelen. Zo hebben veel zorgverleners behoefte aan fysiotherapie en mantelzorg, twee zaken die daarom vaak geheel of deels vergoed worden. Daarnaast hebben verschillende groepen zorgverleners recht op een bijdrage van de werknemer. Mensen die in de Jeugdzorg en Gezondheidscentra werkzaam zijn, hebben bijvoorbeeld altijd recht op een werknemersbijdrage en mensen in de ambulancezorg krijgen een bijdrage op hun aanvullende verzekering.

Onderwijzers

Net als de zorg is het onderwijs ook een beroepsgroep met specifieke zorgbehoeften. Onderwijs is zowel mentaal als fysiek veeleisend, waardoor onderwijzers andere verzekeringswensen hebben dan gemiddeld. Collectieve onderwijszorgpolissen bieden daarom vaak vergoedingen op het gebied van fysiotherapie en mindfulness. Het is ook vaak mogelijk om tussentijds over te stappen op een onderwijscollectief. Er verandert in dat geval meestal niets aan je verzekering, maar je profiteert wel van de collectiviteitskorting.

Zzp’ers

De hoeveelheid zzp’ers is in de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Dat hebben zorgverzekeraars ook gemerkt, want het aanbod aan collectieve zorgverzekeringen voor zzp’ers is tegenwoordig erg groot. Terwijl zzp’ers, in tegenstelling tot onderwijzers en zorgverleners, meestal geen specifieke wensen en behoeften hebben. Daar is deze beroepsgroep te groot en divers voor. Er zijn wel collectieve zorgverzekeringen voor specifieke groepen zzp’ers beschikbaar, zoals zelfstandigen in de bouw. Door de grote hoeveelheid aan beschikbare collectieven is het voor zzp’ers echter wel weer eenvoudiger om een collectief te vinden dat aansluit bij hun wensen.

FNV-leden

De grootste vakbond van Nederland biedt haar leden diverse voordelen, waaronder collectiviteitskorting bij zorgverzekeraar Menzis. Deze samenwerking is echter per 2019 beëindigd. FNV en Menzis hebben aangegeven een verschil van mening te hebben over goede zorg, waardoor een verdere samenwerking volgens beide partijen niet meer tot de mogelijkheden behoort. FNV-leden die verzekerd willen blijven bij Menzis kunnen onderzoeken of ze gebruik kunnen maken van een andere collectieve korting via deze zorgverzekeringsmaatschappij. FNV-leden die niet per se bij Menzis willen blijven, kunnen onderzoeken of ze in aanmerking komen voor collectieve kortingen bij andere zorgverzekeraars. Een eventuele overstap is echter pas vanaf het volgende kalenderjaar mogelijk.

Lid van Vereniging Eigen Huis

Voorheen had Vereniging Eigen Huis een samenwerking met FBTO. Leden van Vereniging Eigen Huis konden een zorgverzekering met collectiviteitskorting afsluiten bij FBTO. Deze samenwerking is, net als de samenwerking tussen FNV en Menzis, inmiddels beëindigd. Leden van Vereniging Eigen Huis kunnen nog wel aanhaken bij andere collectieve kortingen van de vereniging. Zo koopt Vereniging Eigen Huis collectief groene energie in, waarbij leden kunnen besparen op hun energierekening. De vereniging verzorgt ook de collectieve inkoop van zonnepanelen, waardoor die voordeliger en makkelijker aan te schaffen zijn.

Geen collectief, wel extra korting krijgen

Naast collectieve zorgverzekeringen zijn er ook andere manieren om korting te krijgen op je zorgverzekering. Via wat handig reken- en zoekwerk kun je al flink wat besparen op je zorgkosten.

Korting door overstappen

De makkelijkste en meest voor de hand liggende manier om in 2021 gebruik te maken van korting op je zorgverzekering, is door over te stappen. Als je elk jaar van zorgverzekeraar wisselt heeft dat vele voordelen. Veel zorgverzekeraars bieden bijvoorbeeld een overstapkorting aan. Dit doen ze meestal in samenwerking met een online vergelijkingssite. Je krijgt dan tot 5% korting op je basisverzekering en in veel gevallen nog extra korting op aanvullende pakketten. Deze kortingen gelden echter wel voor specifieke pakketten, dus let goed op de voorwaarden. Sommige overstapwebsites bieden geen korting, maar wel aanvullende verzekeringen. Je krijgt dan bijvoorbeeld een jaar lang gratis tandongevallenverzekering bij overstappen.

Jaarlijks overstappen is ook een goede manier om opnieuw gebruik te maken van aanvullende verzekeringen. Heb je bijvoorbeeld een aanvullende oogverzekering waarmee je elke twee jaar 100 euro vergoed krijgt? Dan kun je dat bedrag opmaken in het eerste jaar en vervolgens overstappen op een nieuwe zorgverzekering, zodat je opnieuw gebruik kunt maken van de vergoeding.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Verhoog je eigen risico

Je maandelijkse zorgpremie gaat flink naar beneden als je je eigen risico verhoogt. Eigen risico is altijd 385 euro, wat betekent dat je de eerste 385 euro van de zorgkosten waarvoor je geen aanvullende verzekering hebt, zelf moet betalen. Zodra je zorgkosten boven de 385 euro komen, worden ze vergoed. Als je je eigen risico verhoogt, betekent dit dat je meer zorgkosten zelf moet betalen voordat ze vergoed worden door je verzekeraar. Bij een maximaal eigen risico moet je bijvoorbeeld 885 euro van je zorgkosten zelf vergoeden voordat je verzekeraar het overneemt. Het voordeel is dat je premie flink omlaag gaat. Dit kan soms wel 20 euro per maand schelen.

Denk goed na als je je eigen risico wilt verhogen. Verwacht je veel zorgkosten, of verkeer je in slechte gezondheid, dan is het geen goed idee om het eigen risico te verhogen. Heb je echter geen klachten en verwacht je geen zorgkosten voor 2021, dan is het het overwegen waard. Zorg er wel voor dat je het bedrag van je eigen risico achter de hand hebt, zodat je niet in de problemen komt als je toch met onverwachte zorgkosten wordt geconfronteerd.

Betaal je premie in één keer

De meeste zorgverzekeraars geven je korting als je je premie direct bij het afsluiten betaalt, in plaats van maandelijks. Dit levert je tot 3% korting op. Dat lijkt weinig, maar bij een premie van 100 euro per maand, kan dit je toch al bijna 40 euro korting opleveren. Heb je het bedrag achter de hand, overweeg dan om je zorgpremie in één keer te betalen.

Neem een online verzekering

Verzekeringsmaatschappijen zijn veel kosten kwijt aan offline zaken zoals administratie, declaratie, klantcontact en samenwerkingen met apotheken. Deze kosten worden deels doorberekend in je premie. Online zorgverzekeraars, of internetverzekeraars hebben deze kosten niet. Ze sturen geen post, declaratie gaat geautomatiseerd via apps en klantcontact verloopt ook grotendeels geautomatiseerd. Bijvoorbeeld via uitgebreide FAQ-pagina’s en chatbots. Internetverzekeraars werken ook vaak met online apotheken. Deze internetapotheken zijn volledig digitaal. Je bestelt je medicijnen online en laat ze thuis of op je werk bezorgen.

Het geld dat een online verzekeraar uitspaart met deze digitalisering, zie je terug in je premie, die vaak lager is dan bij reguliere zorgverzekeraars. Als je het geen probleem vindt om weinig tot geen contact te hebben met je verzekeraar is dit een goede optie om geld te besparen. Hecht je echter waarde aan persoonlijk contact, heb je vaak vragen over je medicijnen of regel je je zaken liever via de post, dan is een internetverzekering minder geschikt.

Kijk kritisch naar je aanvullende pakket

Voor de meeste mensen is een basisverzekering niet voldoende, dus aanvullende pakketten zijn vaak noodzakelijk. Dit is echter ook wat zorgpremies aanzienlijk hoger maakt. Zorg daarom dat je kritisch naar je zorgbehoeften kijkt en alleen aanvullingen neemt die je nodig hebt. Kijk bijvoorbeeld of je niet dubbel verzekerd bent. Sommige reisverzekeringen dekken bijvoorbeeld ook zorgkosten in het buitenland. Reken daarnaast uit of je niet goedkoper uit bent door de kosten zelf te betalen in plaats van te laten verzekeren. Vergelijk bijvoorbeeld de kosten voor je aanvulling op anticonceptie met het bedrag dat je kwijt zou zijn als je de anticonceptie zelf betaalt. Meestal ben je via de laatste optie goedkoper uit. Hetzelfde geldt voor aanvullende tandartsverzekeringen: twee keer per jaar een consult betalen is goedkoper dan een aanvullend pakket. Als je een gezond gebit hebt is het dus goedkoper om de consults los te betalen.

Kinderen meeverzekeren

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd bij hun ouders. Het kan echter verschil maken bij welke ouder je kinderen ingeschreven staan. Verzeker je kinderen mee bij de ouder die het meest uitgebreide zorgpakket heeft. De kinderen maken dan automatisch gebruik van dit pakket en hebben recht om meer vergoedingen dan wanneer ze meeverzekerd zijn bij de ouder met een minder uitgebreid pakket.

Wat gebeurt er met mijn collectieve korting als ik een andere baan krijg?

Veel werkgevers bieden hun personeel de mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve zorgverzekering. Zo’n collectief geeft een korting op de zorgpremie en heeft vaak een aanvullend pakket. Maar wat gebeurt er met je zorgverzekering als je een nieuwe baan krijgt, of ontslagen wordt?

Als je uit dienst gaat, wordt je collectieve zorgverzekering omgezet naar een individuele polis. Je maakt dan geen gebruik meer van de voordelen van het werkgeverscollectief. Wat er daarna gebeurt verschilt per verzekeraar. Sommige verzekeraars geven je toestemming om je polis halverwege het verzekeringsjaar om te zetten of je mag overstappen naar een nieuwe verzekeraar. Bij andere verzekeraars mag dit niet. In dat geval zit je de rest van het jaar aan je polis vast

Mijn nieuwe werkgever heeft ook een collectief

Als je nieuwe werkgever ook een werkgeverscollectief aanbiedt, kun je in de meeste gevallen direct overstappen. Je moet je dan wel zelf uitschrijven bij je oude verzekeraar. Vraag je oude zorgverzekeraar om toestemming om over te stappen en vraag een bewijs van uitschrijving aan. Je kunt je daarna inschrijven bij je nieuwe collectief. Zorg er wel voor dat er geen gat valt tussen de twee verzekeringsperioden, want dan krijg je een boete.

Ik ben ontslagen

Bij ontslag wordt je collectieve verzekering meestal omgezet naar een individuele polis. Sommige werkgevers bieden echter de mogelijkheid om tot het einde van het kalenderjaar gebruik te maken van het werkgeverscollectief. Afspraken hieromtrent kunnen worden meegenomen in de ontslagregeling. Ga aan het einde van het kalenderjaar wel op zoek naar een nieuwe zorgverzekering, want je zorgpremie kan flink omhoog gaan.

Collectiviteitskorting wijzigen gedurende het jaar

Soms kom je er in de loop van het kalenderjaar achter dat je recht hebt op een bepaalde collectiviteitskorting. Of je wordt lid van een vereniging of organisatie die een dergelijke korting aanbiedt. Moet je dan tot het einde van het kalenderjaar wachten, of kun je direct gebruik maken van de collectiviteit?

In de meeste gevallen kun je gedurende het jaar je collectiviteitskorting activeren. Hiervoor kun je een aanvraag doen bij de betreffende vereniging of zorgverzekeraar. Krijg je collectieve korting via je sportschool, nieuwe werkgever, of andere organisatie, dan kun je meestal via hen een aanvraag doen bij de zorgverzekeraar. Ben je zzp’er, of MKB’er, dan moet je in de meeste gevallen via de zorgverzekeraar zelf een aanvraag doen voor de collectieve korting.

Een sigaar uit eigen doos?

Eerder in dit artikel werd al kort besproken dat collectieve zorgverzekeringen een sigaar uit eigen doos zouden zijn. In de zomer van 2018 kwamen collectieve zorgverzekeringen in het nieuws vanwege een uitspraak van minister Bruins van Medische Zorg. Die stelde dat veel collectieven hoge kortingen van zo’n 10% op hun premie lijken te geven, maar dat deze kortingen in feite ‘nepkorting’ zijn. De zorgverzekeraar zou de premie eerst verhogen en vervolgens een korting toepassen, waardoor het lijkt alsof consumenten veel voordeel krijgen, maar dit in feite niet hebben. De minister heeft daarom besloten om de korting van collectieve zorgverzekeringen aan banden te leggen en de te geven korting te verlagen naar maximaal 5%.

Maak ik gebruik van nepkorting?

Als je wilt weten of jij ook gebruik maakt van nepkorting, of schijnkorting met je collectieve verzekering, kun je dit onderzoeken op internet. Vergelijk jouw verzekering bijvoorbeeld met de andere zorgverzekeringen die je verzekeraar aanbiedt, om te zien of je inderdaad gebruik maakt van een echte korting. Kijk ook aan het einde van het kalenderjaar naar de nieuwe aanbiedingen, zowel collectief als niet-collectief. Ben je ergens anders goedkoper uit, dan kun je overwegen om over te stappen.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *